Til hovedinnhold

Du ligger foran allerede

Oppdatert: 16.08.2022

TAKK! Fra nyttår innføres nye strenge krav til utsortering av avfall over hele landet. Men innbyggerne på Nedre Romerike er allerede i forkant med sortering av plast-, mat- og hageavfall.

sortering i skuff ovenfra

Kildesorteringsløsning på kjøkkenet

Innbyggerne kan kaste plast rett i restavfallet, fordi sorteringsfabrikken på Lillestrøm både sorterer ut og sørger for at ulike plasttyper kan gjenbrukes. Plasttypen polypropen (PP-plast), den som brukes i ketchupflasker, er et eksempel. På Nedre Romerike sorterte vi ut nok PP-plast til å lage 7 millioner nye ketchupflasker i året.*

Fra 1. januar 2023 blir EUs krav om separat utsortering at mat, plast og hageavfall gjeldende i Norge.

– På Nedre Romerike ligger vi allerede i forkant fordi vi i åtte år har levert inn plastemballasje og matavfall til ROAFs sorteringsanlegg på Lillestrøm. Hageavfall er også ivaretatt, fordi ROAF kverner og lager ny plante- og kompostjord basert på hageavfall fra innbyggerne, sier administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke.

I dag er det kun to avfallsselskap i Norge som har denne robotiserte utsorteringsløsningen for mat- og plastavfall, IVAR i Stavanger og ROAF på Romerike. Før nyttår vil nærmere 100 avfallsselskap i Norge omstille seg raskt for å imøtekomme de nye kravene for å ha en sorteringsordning på plass.

– Dette er en god løsning for eierkommunene og innbyggerne, samtidig ønsker vi å bli enda bedre, sier Thor Grosås (Sp), varaordfører i Lillestrøm kommune, og leder for Representantskapet i Romerike Avfallsforedling (ROAF) IKS.

 

*Tallene illustrerer et eksempel. I Norge er det ikke lov å gjenbruke matemballasje for nye matprodukter på grunn av helserisiko. Plasten brukes for eksempel til bildeler og rør.

Viktige ressurser i avfall

Kaster du avfall riktig, sørger vi for at det gjenvinnes til nye råvarer.

Vi må alle gjøre en innsats for å ta vare på naturressursene.  Å kildesortere er en veldig enkel måte å bidra på, men ekstremt viktig.

Hvorfor sortere riktig? Hva blir avfallet til?