Enklere for kundene- nytt kjøremønster på Nittedal gjenvinningsstasjon – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Enklere for kundene- nytt kjøremønster på Nittedal gjenvinningsstasjon

Vi har endret kjøremønsteret på Nittedal gjenvinningsstasjon for å gjøre det enklere for kundene å komme til oss og levere avfall.

ny port Nittedal

Nittedal gjenvinningsstasjon er en godt besøkt gjenvinningsstasjon. Gjenvinningsstasjonen driftes av Miljøhuset Gnisten på oppdrag fra ROAF. I tillegg driver de cafe og ombruksbutikken som ligger vegg-i-vegg.

På samme område ligger det også en Caravan-butikk som får flere kunder og flere biler. For å løse utfordringen ved at ROAFs kunder måtte kjøre langs med bygningen og gjennom Caravan-butikkens område for å komme til gjenvinningsstasjonene, har vi flyttet og endret hele kjøremønsteret. Nå skal man kjøre inn og ut av stasjonen der utkjøring var tidligere. Kjøremønsteret blir at man ankommer på oversiden ved containerne, og så går det en sløyfe ned til nedsiden og avslutter med hageavfall. ROAF har tilrettelagt med to filer, inn- og utkjøring i samme port, asfaltering av vei, med mer. Vi mener selv at dette er en god løsning for alle parter.

Velkommen til «ny» gjenvinningsstasjon

Åpningstider

Tirsdag: 13-20

Fredag: 10-16

Lørdag: 9- 15 (sommerhalvåret, vinterhalvåret stengt)

Nittedal