Familien «Jansen» blir avslørt – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Familien «Jansen» blir avslørt

– Dette er all den brukbare maten som familien Jansen kastet i fjor. Det er mat for 37 000 kroner, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF).

Tekst: Lill-Torunn Kilde
Foto: Sveinung Ystad

Hun lener seg over matberget med det som en gang var helt brukbar mat.

– Det er mange andre ting familien heller kunne brukt disse pengene på, for eksempel en sydentur for hele familien, en bruktbil, en hest, førerkort til 18-åringen, eller 25 turer til frisøren, forklarer Bjørke.
ROAF har regnet ut at 37000 kroner tilsvarer en brutto inntekt på omlag 56 000 kroner.
– Jeg tror de fleste er enige i at det er lettere å kaste mindre spisbar mat, enn å få økt lønnen sin med 56 000 kroner, legger Bjørke til.

 

Kaster halvparten feil

Denne gangen er det altså den fiktive gjennomsnittsfamilien Jansen som får gjennomgå.
– Vi trenger å synliggjøre hvor mye brukbar mat som faktisk kastes i hver enkelt familie. 37 000 kroner er mye penger, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke.

Inne i sorteringsanlegget for husholdningsavfall er det fortsatt familien Jansen som får pepper.
– Hver person i familien kastet 26 kilo spiselig mat i restavfallet i fjor. Når de ikke kaster matavfallet i grønn pose, så forurenser de en annen viktig ressurs inne i anlegget, nemlig plasten. Plasten sorteres fra restavfallet i anlegget, og for å få gjenbrukt den møkkete plasten må vi transportere og vaske den. Det er dyrt og lite miljøsmart, sier Synnøve Bjørke.

– Hvem får regningen?
– Det gjør familien Jansen, det, sier hun.

Etter kun en måned i sjefsstolen har administrerende direktør Synnøve Bjørke budskapet klart. – Vi må kaste mindre mat, og kaste matavfallet i grønn pose, ikke i restavfallet. For det er du selv som får regningen, sier hun.

Synnøve Bjørke viser frem matsvinn til 40 000 kroner

Matavfall blir til biogass

Ved ROAFs ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall går store deler av det innsamlede avfallet til materialgjenvinning.

Alt matavfall som kastes i grønn pose blir til miljøvennlig biogass for busser og renovasjonsbiler, og erstatter bruken av bensin og diesel.