Kirstis råd før du kommer til gjenvinningsstasjonen – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Kirstis råd før du kommer til gjenvinningsstasjonen

Til deg som skal kaste avfall på gjenvinningsstasjonen

Sorter avfallet før du kommer

Bruker du litt tid hjemme på å skille for eksempel hageavfall fra papp og laminat fra trevirke, så kan du spare mye tid på gjenvinningsstasjonen.

Bruk gjennomsiktige sekker

Da går det raskere i mottaksbua, du slipper å betale gebyr på 100 kr pr. sekk, og vi reduserer feilsortering.

Sikre lasten på hengeren

Pass på at alt er godt festet på hengeren din. Norske veier har humper og dumper, og det er farlig for andre om last faller av.

Husk det farlige avfallet

Det er mye som kategoriseres som farlig avfall. Mange vet kanskje ikke at hårspraybokser, rester av kosmetikk, parfyme, vaskemidler og såpe kan være skadelig for naturen og skal derfor leveres som farlig avfall. Det samme gjelder barneleker med batterier og annet EE-avfall. Batterier kan ta fyr av seg selv om de kommer borti metall. Bruk litt teip over polene på batteriene, så er du sikker!

Ta med grovavfallet til oss

Store og/eller tunge gjenstander skal til gjenvinningsstasjonen og ikke i avfallsbeholderen hjemme.

Asbest skal leveres ferdig pakket

Skal du kaste asbest, skal det være pakket med to lag plast eller ett lag tykk plast, før det kommer inn på gjenvinningsstasjonen.

Sorter før du kommer

Papp:

 • Pappemballasje
 • Pappesker
 • papir

Plastemballasje:

 • Tomt/tørst malingspann
 • Transportemballasje
 • Plastfolie

Elektrisk:

 • Ledninger og stikkontakter
 • Bryter og lys

Farlig avfall:

 • Fugemasse
 • Løsemidler
 • Spraybokser
 • Maling, lim og lakk
 • Malingspann med rester
 • Gamle gulvbelegg
 • Gamle vinduer
 • Impregnert trevirke
 • Ioniske røykvarslere
 • Vinylbelegg
 • Farget EPS/isopor
 • Asbest (Viktig at pakkes i to lags plast før det leveres)
 • Eternittplater

Annet som bør sorteres hver for seg:

 • Ubehandlet trevirke
 • Metall, metallspann
 • Porselen og fliser
 • Betong og stein
 • Hageavfall og jord
 • Gips

Hakke Peiling:

 • Det du er usikker på
Gjenvinningsstasjoner