Kjære deg som kaster avfall – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Kjære deg som kaster avfall

Alle boliger i ROAF sine eierkommuner har tilgang til egen beholder for papp, papir og kartong, og en egen til Matavfall i grønn pose og restavfall inkl. plastemballasje.

Det er mange som er veldig flinke til å kildesortere og vi setter stor pris på den viktige innsatsen dere gjør. Det er dessverre også flere som blander alt avfall i begge beholderne.

Etter observasjoner over en lengre periode, ser vi spesielt mye blandet avfall i beholderen for papp, papir og kartong. Dette utgjør en betydelig mengde, som ikke går til materialgjenvinning.

Egen renovasjonsbil for papir

Det er en egen renovasjonsbil som samler inn papiravfallet.  Når det tømmes beholdere som er fulle av bla. plast og matavfall, blir det papiret som allerede ligger i bilen- tilgriset og blandet med annet avfall.

Kvaliteten på fin papp, papir og kartong, som skal benyttes til råstoff i produksjon av nytt papir, blir dermed ubrukelig og må isteden gå til forbrenning. Dette er mer kostbart for avfallsselskapet, dermed også mer kostbart for kunden som kaster avfall- altså deg.

Så kjære kunde – vær så snill og sorter avfallet ditt. Du trenger bare å velge riktig beholder når du skal kaste avfall.

Papir for seg selv

Papp, papir og kartong skal kastes løst i beholder med grønt lokk eller egen container/brønn for dette. Her skal det ikke noe plastikk eller annet rart, bare papiravfall.

Matavfall i grønn pose og restavfall inkl. plastemballasje skal kastes i egen beholder for dette, med svart lokk.

Når du har kildesortert og kastet avfall på riktig sted, skal vi gjøre resten, og vi lover å gjøre alt vi kan for å materialgjenvinne ditt avfall ❤ Tusen takk for at du kildesorterer.

kildesortering på kjøkkenet