Miljøbilen kommer til deg – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Miljøbilen kommer til deg

På denne siden er en oversikt over når miljøbilen kommer til ditt nabolag. Du kan levere mindre mengder, ferdig sortert, farlig-, elektronisk- og småelektrisk avfall til miljøbilen.

Farlig avfall og småelektronikk leveres gratis til Miljøbilen!

Farlig avfall inneholder miljøfarlige stoffer som kan føre til alvorlig forurensning og skader på mennesker, dyr og natur. Det er derfor svært viktig at farlig avfall sorteres for seg, og leveres til en gjenvinningsstasjon, til Miljøbilen eller tilbake til butikk. Da sørger vi for forsvarlig håndtering og gjenvinning. Det er gratis for alle privatpersoner i ROAFs område å levere farlig avfall. Liten innsats gir stor miljøgevinst!

Visste du at

  • Våre innbyggere hver dag kaster ca 10 000 batterier feilaktig i restavfallsposen!
  • På bare en eneste uke hadde vi fire branntilløp i ettersorteringsanlegget på grunn av feilkastede batterier.
  • Du bør teipe polene på brukte batterier for å redusere faren for brann.
  • Batterier inneholder miljøskadelige stoffer. Når batteriene kastes feil og giftstoffene slippes ut, kan de gjøre stor skade på naturen.
  • Alle batterier skal leveres til en gjenvinningsstasjon, til Miljøbilen eller tilbake til
    butikken.
  • Batterier som leveres riktig blir gjenvunnet til nye produkter.

Rutetider for Miljøbilen 2021

Enebakk, Uke 41

Mandag 11.oktober

17:00–17:30 – Bensinstasjon v/Ytre Enebakk,  Vågliveien 1
17:45–18:05 – Ekebergdalen, Ekebergveien 48
18:15–18:35 – Joker Kirkebygda, Prestegårdsveien 1
18:45–19:00 – Shell Flateby, Ødegårdsveien 2


 

Rælingen uke 41

Tirsdag 12.oktober

17:00–17:20 – Nordby Skole, Tomterstien 35
17:35–17:55 – Smestad skole, Smestadbråtan 1
18:05–18:25 – Marikollen ungdomsskole, Øvre Rælingsveg 201
18:35–19:20 – Esso Express v/Aamodt Senteret, Nedre Rælingsveg 261
19:30–19:45 – Rud Skole, Skolevegen 22

Onsdag 13.oktober

17:00–17:45 – Løvenstadtorget, v/Coop Løvenstadtorget 12
17:55–18:20 – Blystadlia v/parkeringsplass, Innkjøring Bjørnefaret 1A


 

Lørenskog uke 41-42

Onsdag 13.oktober

18:30–19:00 – Kurland Skole, Sandbekkvegen 111
19:15–19:30 – K2 Elektro, Täby vei 15
19:45–20:00 – Sørlihavna Motorsenter, Nordliveien 201

Torsdag 14.oktober

17:00–17:20 – Finstadlia v/ butikk, Finstadlia 3
17:30–17:50 – Benterud Skole, Tunveien 5
18.00–18:30 – Rasta Skole, Bjørndalsveien 1
18:45–19:05 – Røykås v/velhus, Vestaveien 29E
19:20–19:40 – Luhr skole, Skogblomstveien 1
19:50–20:05 – Fjellhamar Fotballklubb, Haneborgveien 83

Mandag 18.oktober

17:00–17:30 – Fjellsrud Skole, Marcus Thranes vei 83


 

Lillestrøm uke 41-44

Lørdag 16. oktober

10:00–10:20 – Skedsmo VGS. I Vestbygt.,Vestbygata 61, lillestrøm
10:35–11:20 – Coop OBS!, Nittedalsgata 50
11:35–12:00 – Sørumsparken, Krysset Haakons gate / Magnus gate,
12:15–12:35 – Stalsberg Terrasse, parkeringsplass nederst, Stalsberg Terrasse
12:45–13:05 – Frydenlund skole og ressurssenter, Frydenlundgata
13:15–13:30 – Skjetten Svømmehall, Skjettenveien 78A
13:40–14:00 – Skjetten Senter, Nordensvei 15

Mandag 18.oktober

17:40–18:10 – Strømmen togstasjon, Statsråd Ihlens vei 30
18:20–18:45 – Øvre Rælingsveg /Stalsberghagen gravlund, Øvre Rælingsveg 1 v/parkeringsplass
18:55–19:10 – Skjærvaveien området v/Norfloor, Skjærvaveien ved nr 10

Tirsdag 19. oktober

17:00–17:20 – Asak Skole, Branderudveien 91
17:35–17:55 – Rema Åråsen, Åråssvingen 9
18:05–18:20 – Circle K Kjeller/Barnehagen, Parkeringsplass v/Sildreveien
18:30–18:50 – Kjeller Skole, Kunnskapsveien 15
19:00–19:20 – Holt Vestvollen v/Kiwi, Prost Stabelsvei 6
19:40–20:00 – Tærudhallen v/parkering, Tæruddalen 85

Onsdag 20.oktober

18:45–19:00 – Guldhaug Tømte, Krysset Guldhaugsletta/Tømteveien
19:15–19:30 – Landskronaveien v/Linbråten Barnehage, Landskronaveien 271

Tirsdag 26.oktober

19:05–19:20 – Brånås Skole, Brånåsveien 42
19:30–20:00 – Rema 1000 v/Skedsmo, Senter Furuveien 10

Onsdag 27. oktober

17:00–17:15 – Bingsfoss parkeringsplass v/rasteplass, Haldenveien
17:25–17:50 – Kiwi v/parkeringsplass, Haldenveien 318
18:00–18:20 – Vesterskaun Skole, Vilbergveien 3
18:30–18:50 – Frogner Skole, Trondheimsveien 376
19:05–19:25 – Fjellbovegen barnehage, Fjellboveien 77

Mandag 1. november

17:00–17:20 – Enebakkneset v/butikken Joker, Fetveien 2296
17:35–17:55 – Fjellsrudkrysset v/butikken, Fetveien 1202
18:05–18:20 – Øvre Dalen v/Stensrudkrysset, Parkeringsplassen v/innkjøring til Stensrudfeltet
18:40–18:55 – Roven v/Grendehuset, Gamle Rovenvei 141
19:10–19:25 – Rema 1000 Fetsund, Gamle Fetvei 13
19:35–19:50 – Garderåsen v/ butikken, Ilebråtan 12
20:00–20:15 – Nerdrum Stasjon, Nerdrumsveien

Tirsdag 2. november

17:00–17:20 – Hogset v/butikk, Blakerveien / Nordliveien
17:35–17:55 – Haugtun Skole, Toreidveien 19
18:10–18:30 – Skogkanten barnehage, Fuglekongestien 2
18:40–19:00 – Orderudfeltet v/Sørum, Sykehjem Heggelia 3
19:10–19:30 – Sørumsand v/renseanlegg, Vestbyveien 5


 

Nittedal uke 42

Onsdag 20.oktober

17:00–17:30 – Hagansenteret, Hellinga 8b
17:40–18:00 – Ospelia borettslag v/parkeringsplassen, Ospelia
18:10–18:30 – Solstua Barnehage, Morteveien 30

Torsdag 21.oktober

16:45–17:00 – Kiwi Tøyenhaugen, Blomsterbakken
17:15–17:30 – Åneby utenfor helsebygget, Ånebyveien 15
17:45–18:05 – Rotnes Skole, Skolebakken 2
18:15–18:35 – Steinrøysa Barnehage, Sørliveien
18:45–19:05 – Bjertnes videregående skole, Kvernstuveien 1
19:15–19:40 – Nygård barnehage, Øvre Nygård 10
19:55–20:15 – Coop Prix Slattum, Terrasse 2


 

Gjerdrum uke 43

Torsdag 26.oktober

17:00–17:20 – Spenningsmåsan v/ Bekkeberget, Barnehage
17:30–17:45 – Grønlund v/ bussholdeplass, Langs Fjellvegen
17:55–18:20 – Ask Sentrum Herredshuset, Gjerivegen 1


 

Aurskog -Høland uke 43

Mandag 25.oktober

16:45–17:15 – Hemnes v/Bråte skole, parkeringsplass,  Bråtevangveien 1
17:35–18:05 – Momoen, idrettsanlegget, Momoenveien 3
18:20–18:50 – Løken Senter Morgenliveien 5
19:00–19:20 – Fosser – grendehus/fotballbane, Fosserveien 227
19:35–20:00 – Bjørkelangen v/stasjonstomta, Stasjonsveien 63

Torsdag 28. oktober

16:45–17:10 – Rømskog – Skjønhaug, Brochmannsveien 2
17:25–17:50 – Rømskog miljøstasjon, Ved Normeka A/S
18:10–18:30 – Setskog v/skole, Mosebyveien 4
19:05–19:25 – Gamle Aurskog v/busstasjon, Nordveien
19:40–20:00 – Aurskoghallen/ungdomsskole, Aurveien 41


 

Miljøbilen kommer til deg.

Det er gratis å levere mindre mengder farlig-, elektrisk- og elektronisk avfall til Miljøbilen.

Sorter avfallet før du kommer.

Vi kommer til

Enebakk:
– mandag 11. oktober

Rælingen:
– Tirsdag 12. oktober
– Onsdag 13. oktober

Lørenskog:
– Onsdag 13. oktober
– Torsdag 14. oktober
– Mandag 18.okotber

Lillestrøm:
– Lørdag 16. oktober
– Mandag 18. oktober
– Tirsdag 19. oktober
– Onsdag 20. oktober
– Tirsdag 26. oktober
– Onsdag 27. oktober
– Mandag 1. november
– Tirsdag 2. november

Nittedal:
– Onsdag 20.oktober
– Torsdag 21. oktober

Gjerdrum:
– Tirsdag 26. oktober

Aurskog- Høland:
– Mandag 25. oktober
– Torsdag 28. oktober

Det er også gratis å levere denne type avfall på alle våre gjenvinningsstasjoner