Miljøbilen - INNSTILLES – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Miljøbilen – INNSTILLES

Miljøbilen innstilles f. o.m mandag 16. mars grunnet Koronapandemien.

tittelbilde_rutetider

Dette er et risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene som avfallsinnsamling og avfallsbehandling, samt bidra til mindre spredning av viruset.

Til miljøbilen kan du levere gratis:

 • Batterier
 • Lyspærer
 • Tomme hårsprayflasker
 • Tomme barberskumflasker
 • Lakk
 • Lim
 • Ødelagte radioer
 • Mobiltelefoner
 • Ledninger
 • Blinkesko
 • m.m.

 

Farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall