Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk

Næringsministeren ønsker å sette sirkulær økonomi på agendaen, og tok dermed en tur til ROAF sitt ettersorteringsanlegg.

Torbjørn røe isaksen i ESAR

ROAFs adm.dir Synnøve Bjørke og salgssjef Terje Skovly tok i mot næringsministeren med følge.

Ved å ta i mot politikere får vi anledning til å påpeke hvor viktig avfallsbransjens rolle er for å muliggjøre sirkulær økonomi, dvs å sørge for at ressurser i avfallet blir gjenbrukt.

Sirkulær økonomi

I framtiden vil vi oppleve ressursknapphet på flere materialer og grunnstoff på grunn av økt befolkning og høyere forbruk. Samtidig vil flere land bli industrialiserte. Dette vil skape et behov for å ivareta materialene som produkter er laget av så lenge som mulig.

Kjernen i sirkulær økonomi er å utnytte ressurser på best mulig måte, det vil blant annet innebære å bruke ressursene om igjen. Dette krever at vi må sørge for, at det som tradisjonelt sett kun har blitt sett på som restavfall, blir råmaterialer i framtiden.

 

Torbjørn røe isaksen i ESAR ser på bånd

NIR teknologi fra TOMRA Systems

TOMRA leverer mye av teknologien i ROAF sitt ettersorteringsanlegg. Allerede i 1972 startet TOMRA med å lage panteautomater med automatisert innsamling av drikkeflasker. Denne teknologien er viktig for at vi skal klare å automatisk sortere ut ressursene i avfallet.

Ved hjelp av nærinfrarødt lys (NIR) gjenkjenner maskinene hvilken type materiale som er på transportbåndet i ettersorteringsanlegget. Deretter er det et lufttrykk som blåser avfallet ut til riktig sortering, og så fortsetter avfallet videre til neste krysspunkt hvor det finsorteres ytterligere.

Aller først i sorteringsrekken er det de grønne posene med matavfall som sorters til et eget transportbånd og over i egen container. De grønne posene fraktes til Den magiske fabrikken i Tønsberg som lager biogass og biogjødsel av matavfallet.

Når avfallet har gått igjennom hele ettersorteringsanlegget har vi fått sortert ut:

  • Matavfall i grønne poser
  • Plast: PET
  • Plast: PP
  • Plast: HDPE
  • Plast: LDPE
  • Plast: mix
  • Metall: magnetisk
  • Metall: ikke magnetisk
  • Papir

Jo renere avfallstypene er etter sortering, jo lettere er de å få omsatt videre. Det meste av plasten som sorteres sendes ut av landet, til anlegg i Tyskland og Nederland, som foredler plasten videre. LDPE plasttypen som sorteres fra næring sendes videre til Nordfolier Greentech i Folldal.

Torbjørn røe isaksen ved plastballer