Oppfordrer til bruk av munnbind på gjenvinningsstasjonene

– Vi vil gjøre alt vi kan for at driften skal gå som normalt og for å unngå at gjenvinningsstasjonene må stenge. Men da trenger vi hjelp fra kundene våre, sier kommunikasjonsdirektør Line Malmo i ROAF.

I tråd med Lilllestrøm kommunes nye og innskjerpede tiltak for å begrense Corona-smitten går ROAF ut med en henstilling om at alle følger de gjeldende reglene for smittevern.

 – Vi vil oppfordre kundene på alle våre gjenvinningsstasjoner om å bruke munnbind, særlig der det er vanskelig å opprettholde 1-metersregelen, sier Malmo.

Mer rydding

De nye nasjonale retningslinjene vil følgelig også føre til både flere permitteringer og mer bruk av hjemmekontorordninger. I denne forbindelse er det naturlig at det blir ryddet mer i hjemmene, med påfølgende mer trafikk på gjenvinningsstasjonene.

 – Vi håper folk kan utvise tålmodighet, for det er store muligheter for at det fremover kan bli mer kø enn vanlig. Men dersom man planlegger godt og sorterer i forkant, kan dette bidra til å redusere ventetiden betraktelig, sier Malmo – og understreker at de ansatte ikke har mulighet til å hjelpe med bæring, men kan kun bistå med veiledning.

– Ta med kaffe på termosen og gjør besøket til en hyggelig stund i bilen selv om det kan bli en del venting. En annen mulighet er at man utsetter ryddeprosjektet og besøket til oss en liten stund til, oppfordrer kommunikasjonsdirektøren.

OPPFORDRER TIL MUNNBINDBRUK: Line Malmo i ROAF ber kundene til gjenvinningstasjonene om å smøre seg med tålmodighet den nærmeste tiden: – Dersom alle planlegger godt og sorterer før de kommer, kan dette bidra til å korte ned ventetiden for alle.

 

Ombrukscontainerne stenges

Inntil videre stenges også alt som har med ombruk å gjøre for å begrense smittespredningen. Dersom man ikke har mulighet til å vente lenge i kø, oppfordrer ROAF også til å vurdere containerleie fra andre private aktører som for eksempel Ragn-Sells, Norsk Avfallssentral og Norsk Gjenvinning.

– Avfall er spesielt utsatt i en pandemi, og vi gjør alt vi kan for å holde gjenvinningsstasjonene åpne, men brudd på restriksjonene kan i verste fall føre til at vi må stenge.