Henting av avfall i påsken og helligdager i mai – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Henting av avfall i påsken og helligdager i mai

Påsken og helligdager i mai medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig.  Alle får tømt avfallet sitt, men det blir endring i hentetider. La beholderen stå fremme til den har blitt tømt.

Vær spesielt oppmerksom på at mange får hentet papp, papir og kartong lørdag 13. april, noen dager før man vanligvis får hentet dette.

Våre sjåfører har fri på helligdager slik som veldig mange andre har, i tillegg har vi ikke tillatelse fra myndighetene til å hente avfall på visse dager. Det medfører endringer for når vi henter avfallet ditt. I utgangspunktet bruker vi en hel uke på å hente alt avfall hos alle våre kunder, når noen av disse dagene ikke blir arbeidsdager må vi kjøre inn rutene. Det får vi til, men det medfører som sagt endringer for flere av våre kunder.

Vi må også ta forbehold om at det kan bli avvik fra denne listen.

Vi henter ikke avfall:

Påsken:

 • Torsdag 18. april
 • Fredag 19. april
 • Lørdag 20. april
 • Søndag 21. april
 • Mandag 22. april

Helligdager våren:

 • Onsdag 1. mai
 • Fredag 17. mai
 • Torsdag 30. mai
 • Mandag 10. juni

Lørenskog, Enebakk og Rælingen

De som opprinnelig har papirtømming mandag 15. april, får hentet papiret sitt lørdag 13.april.

Påsken:
De som har ordinær tømming:

 • mandag 15.april, får hentet avfall mandag 15. april
 • tirsdag 16. april, får hentet avfall mandag 15. eller tirsdag 16. april
 • onsdag 17. april, får hentet papir lørdag 13.april
 • torsdag 18. april, får hentet avfall tirsdag 16. eller onsdag 17. april
 • fredag 19. april, får hentet avfall onsdag 17.april
 • mandag 22. april får hentet får hentet avfall tirsdag 23. april
 • tirsdag 23. april, får hentet avfall tirsdag 23. eller onsdag 24. april, eller 25. april.
 • onsdag 24. april, får hentet papir onsdag 24. april (papir)
 • torsdag 25. april, får hentet avfall torsdag 25. eller fredag 26. april
 • fredag 26. april, får hentet avfall fredag 26. april som normalt
Innkjøring påske enebakk, lørenskog, rælingen

Helligdager våren for Enebakk, Lørenskog og Rælingen:
De som har ordinær tømming:

 • tirsdag 30. april, får hentet avfall mandag 29. april, tirsdag 30. april eller torsdag 2. mai
 • onsdag 1. mai, får hentet papir tirsdag 30. april
 • torsdag 2. mai, får hentet avfall torsdag 2. eller fredag 3. mai

 • tirsdag 14. mai, får hentet avfall mandag 13. mai eller tirsdag 14. mai
 • onsdag 15. mai, får hentet papir onsdag 15.mai
 • torsdag 16. mai, får hentet avfall tirsdag 14., onsdag 15. mai, eller torsdag 16.mai
 • fredag 17. mai, får hentet avfall torsdag 16.mai

 • tirsdag 28.mai, får hentet avfall onsdag mandag 27. mai eller tirsdag 28. mai
 • onsdag 29. mai, får hentet papir onsdag 29. mai
 • torsdag 30. mai, får hentet avfall tirsdag 28. mai, onsdag 29. mai, eller fredag 31. mai

 • mandag 10.juni, får hentet avfall tirsdag 11. juni
 • tirsdag 11. juni, får hentet avfall tirsdag 11. juni, onsdag 12. juni eller torsdag 13. juni
 • onsdag 12. juni, får hentet papir onsdag 12. juni
 • torsdag 13. juni, får hentet avfall torsdag 13. juni eller fredag 14. juni

Fet, Gjerdrum, Nittedal, Skedsmo, Sørum

De som opprinnelig har papirtømming mandag 15. april, får hentet papiret sitt lørdag 13.april. Flere ganger må vi hente avfall før normalt.

Påsken:
De som har ordinær tømming:

 • mandag 15.april, får hentet papir lørdag 13.april
 • tirsdag 16. april, får hentet avfall mandag 15. april
 • onsdag 17. april, får hentet avfall mandag 15. eller tirsdag 16. april
 • torsdag 18. april, får hentet avfall tirsdag 16. april eller onsdag 17. april
 • fredag 19. april, får hentet avfall onsdag 17.april
 • mandag 22. april får hentet papir tirsdag 23. april
 • tirsdag 23. april, får hentet avfall onsdag 24. april
 • onsdag 24. april, får hentet avfall onsdag 24. eller torsdag 25. april
Innkjøring påske Fet, Gjerdrum, Nittedal, Skedsmo, Sørum

Helligdager våren for Fet, Gjerdrum, Nittedal, Skedsmo, Sørum:
De som har ordinær tømming:

 • onsdag 1. mai, får hentet avfall tirsdag 30. april eller torsdag 2. mai

 • onsdag 15. mai, får hentet avfall tirsdag 14. eller onsdag 15.mai
 • torsdag 16. mai, får hentet avfall onsdag 15. mai
 • fredag 17. mai, får hentet avfall torsdag 16.mai

 • onsdag 29. mai, får hentet avfall tirsdag 28. mai eller onsdag 29. mai
 • torsdag 30. mai, får hentet avfall onsdag 29. mai

 • mandag 10.juni, får hentet papir tirsdag 11. juni
 • tirsdag 11. juni, får hentet avfall onsdag 12. juni
 • onsdag 12. juni, får hentet avfall onsdag 12. juni eller torsdag 13.juni

Aurskog Høland og Rømskog

Påsken:
De som har ordinær tømming:

 • mandag 15.april, får hentet avfall lørdag 13. april
 • tirsdag 16. april, får hentet avfall mandag 15. april
 • onsdag 17. april, får hentet avfall mandag 15. april, eller tirsdag 16. april
 • torsdag 18. april, får hentet papir tirsdag 16. april, eller onsdag 17. april
 • fredag 19. april, får hentet avfall onsdag 17.april
 • mandag 22. april får hentet avfall tirsdag 23. april
 • tirsdag 23. april, får hentet avfall tirsdag 23. april eller onsdag 24. april
Innkjøring påske AuskogHøland, Rømskog

Helligdager våren:
De som har ordinær tømming:

 • tirsdag 30. april, får hentet avfall mandag 29. april eller tirsdag 30. april
 • onsdag 1. mai, får hentet avfall tirsdag 30. april

 • tirsdag 14. mai, får hentet avfall mandag 13. mai eller tirsdag 14. mai
 • onsdag 15. mai, får hentet avfall tirsdag 14. mai
 • torsdag 16. mai, får hentet papir onsdag 15. mai
 • fredag 17. mai, får hentet avfall torsdag 16. mai

 • tirsdag 28. mai, får hentet glass og metall onsdag 29. mai eller fredag 31. mai
 • onsdag 29. mai, får hentet avfall onsdag 29. mai
 • torsdag 30. mai, får hentet glass og metall onsdag 29. mai eller fredag 31. mai

 • mandag 10.juni, får hentet tirsdag 11. juni
 • tirsdag 11. juni, får hentet tirsdag 11. juni eller onsdag 12. juni

Samlet oversikt over endringer i alle kommuner

Under er oversikt over alle endringer i løpet av våren.

Det er endringer hver uke hvor det er helligdager.

Innkjøring alle påske Innkjøring alle 1. mai Innkjøring alle 17. mai Innkjøring alle kr.himmelfart Innkjøring alle pinse

Vi henter IKKE avfall:

Påsken:

 • Torsdag 18. april
 • Fredag 19. april
 • Lørdag 20. april
 • Søndag 21. april
 • Mandag 22. april

Helligdager våren:

 • Onsdag 1. mai
 • Fredag 17. mai
 • Torsdag 30. mai
 • Mandag 10. juni