Endrede hentetider pga fridager våren 2020 – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Endrede hentetider pga fridager våren 2020

Påsken, og helligdager i mai og juni, medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig.  Alle får tømt avfallet sitt, men det blir endring i hentetider. La beholderen stå fremme til den har blitt tømt.

Våre sjåfører har fri på helligdager slik som veldig mange andre har. Det medfører endringer for når vi henter avfallet ditt. I utgangspunktet bruker vi en hel uke på å hente alt avfall hos alle våre kunder, når noen av disse dagene ikke blir arbeidsdager må vi kjøre inn rutene. Det får vi til, men det medfører som sagt endringer for flere av våre kunder.

Vi må også ta forbehold om at det kan bli avvik fra denne listen.


Det er like endringer for Lillestrøm, Gjerdrum og Nittedal. Neste gruppe er Lørenskog, Rælingen og Enebakk, og så er det egne endringer for Aurskog-Høland. Helt nederst på denne siden er oversikten i tabellformat.

Lillestrøm, Gjerdrum, Nittedal

NB! Noen får hentet avfall FØR opprinnelig hentedato


Kristi himmelfartsdag

 • Mandag 18. mai, får hentet papiret sitt som normalt
 • Tirsdag 19. mai, får hentet avfallet sitt som normalt
 • Onsdag 20. mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 19. mai eller onsdag 20. mai
 • Torsdag 21. mai, får hentet avfallet sitt onsdag 20. mai
 • Fredag 22. mai, får hentet avfallet sitt som normalt

Pinse

Uke 23

 • Mandag 1. juni, får hentet papiret sitt tirsdag 2. juni
 • Tirsdag 2. juni, får hentet mat/rest onsdag 3. juni
 • Onsdag 3. juni, får hentet mat/rest onsdag 3. juni eller torsdag 4. juni
 • Torsdag 4. juni, blir hentet som normalt
 • Fredag 5. juni, blir hentet som normalt

 

Lørenskog, Enebakk og Rælingen

NB! Noen får hentet avfall FØR opprinnelig hentedato


Kristi himmelfartsdag

 • Mandag 18. mai, får hentet avfallet sitt som normalt
 • Tirsdag 19. mai, får hentet avfallet mandag 18.mai eller tirsdag 19. mai
 • Onsdag 20. mai, får hentet papir som normalt
 • Torsdag 21. mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 19.mai eller fredag 22. mai
 • Fredag 22. mai, får hentet avfallet sitt som normalt

Pinse

Uke 23

 • Mandag 1. juni, får hentet mat/rest tirsdag 2. juni
 • Tirsdag 2. juni, får hentet mat/rest tirsdag 2. juni eller torsdag 4. juni
 • Onsdag 3. juni, får hentet papir som normalt
 • Torsdag 4. juni, får hentet mat/rest torsdag 4. juni eller fredag 5. juni
 • Fredag 5. juni, blir hentet som normalt

 

Aurskog-Høland

NB! Noen får hentet avfall FØR opprinnelig hentedato


Kristi himmelfartsdag

 • Mandag 18. mai, får hentet avfall som normalt
 • Tirsdag 19. mai, får hentet avfall mandag 18.mai eller tirsdag 19. mai
 • Onsdag 20. mai, får hentet avfall tirsdag 19.mai
 • Torsdag 21. mai, får hentet avfall onsdag 20. mai
 • Fredag 22. mai, får hentet avfall som normalt

Pinse

Uke 23

 • Mandag 1. juni, får hentet avfall tirsdag 2. juni
 • Tirsdag 2. juni, får hentet avfall tirsdag 2. juni eller onsdag 3. juni
 • Onsdag 3. juni, får hentet avfallet som normalt
 • Torsdag 4. juni, får hentet avfall som normalt
 • Fredag 5. juni, får hentet avfall som normalt

I disse koronatider er det viktig at:

 • Avfallsposene knytes ordentlig godt igjen
 • ikke overfyll beholderen, lokket skal være helt lukket
 • ikke hensett avfall ved siden av beholder
 • Vær nøye med kildesorteringen, da vil du også få bedre plass i restavfallsbeholderen
bilde kr.himmel alle kom pinse

OBS!

Vi henter IKKE avfall følgende dager

Helligdager våren:

 • Fredag 1. mai
 • Torsdag 21. mai
 • Mandag 1. juni