ROAF bytter driftssystem for renovasjon – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAF bytter driftssystem for renovasjon

Det nye driftssystemet gir oss muligheter vi ikke har hatt tidligere.

AMCS management system

AMCS management system

I mange år har ROAF brukt Norkart sitt system, KOMTEK, som driftssystem for innsamling av husholdningsavfall. Mange renovasjonselskaper og kommuner bruker dette systemet for å håndtere alt som har med avfallshenting å gjøre. Nå har ROAF valgt den store og internasjonale aktøren, AMCS, som ny leverandør og samarbeidspartner.

Erfaring fra Europa

– Det blir spennende å ta i bruk et helt nytt system som har erfaring fra de store markedene i Europa. Vi får større muligheter til å modernisere og videreutvikle tjenestene våre med AMCS som leverandør – muligheter vi ikke har hatt tidligere, sier prosjektleder i ROAF, Svein Erik Engebretsen.

ROAF har som mål å digitalisere flere deler av driften og tjenestene sine. Dette krever gode grunnsystemer som er fleksible nok til å drive utvikling i, fortsetter prosjektlederen:

– I dag bruker ROAF allerede deler av AMSC-løsningen til ruteoptimalisering. Fra nå av vil også oversikt over utstyr, kartinformasjon, eierskap og kjøreruter inngå som en del av den totale løsningen. Denne er laget spesielt for avfallshåndtering, og er i bruk hos mange renovasjonsselskaper i Europa.

AMCS pad i bil

AMCS pad i bil

Fremtidens renovasjonsløsninger

ROAF har hatt et langt og godt forhold til Norkart, men de var ikke med i anbudsrunden denne gangen, forteller Engebretsen. Han har stor tro på at den nye samarbeidspartneren vil kunne ta avfallshåndteringen inn i fremtiden. AMSCs verktøy vil gi ROAF en god oversikt over daglig håndtering av avfallsinnhenting i alle de 7 eierkommunene. Løsningen gir store muligheter for å optimalisere og øke effektiviteten i forbindelse med innsamling av husholdningsavfall. I tillegg er systemet klargjort for RFID-teknologi, noe ROAF har planer om å implementere på sikt:

– RFID-teknologien gir oss langt bedre muligheter til å få bedre kontroll og oversikt over utstyr, og gir oss dermed muligheter for bedre optimalisering, sier prosjektlederen. Det nye driftssystemet vil tas i bruk høsten 2021.

Svein Erik Engebretsen

Svein Erik Engebretsen, prosjektleder i ROAF