ROAF oppjusterer prisene på gjenvinningsstasjonene – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAF oppjusterer prisene på gjenvinningsstasjonene

Det koster langt mer å drifte gjenvinningsstasjonene enn vi får inn i brukerbetaling fra kundene. ROAF må derfor øke prisene for levering av flere typer avfall fra 15. februar.

– Avfallsbransjen møter stadig strengere krav til håndtering og foredling av avfall, og ROAF er gjennom FNs bærekraftsmål og krav fra EU forpliktet til å bidra til en bærekraftig sirkulærøkonomi, sier avdelingsdirektør for drift, Andreas Andresen. ROAFs gjenvinningsstasjoner driftes etter selvkostprinsippet, og møter stadig strengere krav til sortering av avfall.

ØKER PRISENE: – I dag driftes gjenvinningsstasjonene våre med stort tap, sier avdelingsdirektør for drift, Andreas Andresen i ROAF.

 

Forurensningsloven

ROAFs prismodell tar utgangspunkt i at noe dekkes av kommunale avgifter, og resten dekkes av kunden, noe som er forankret i forurensningsloven. Enkelt forklart sier loven at den som kaster mer må betale mer. Det har også blitt langt mindre inntekter på enkelte typer avfall, fortsetter Andresen:

– Eksempelvis hadde ROAF inntil bare for et par år siden relativt gode inntekter på papp og papir, mens i dag er dette bare symbolske inntekter, og totalkostnaden gjør at vi går i minus både på denne og flere andre poster. 

ROAF drifter i dag 8 gjenvinningsstasjoner med et godt tilbud både på kveldstid og i helgene.

 

Fremdeles mye gratis

Fremdeles er det mye som er gratis å levere, for eksempel hageavfall, farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall. Og dersom man leverer hele gjenstander til ombruk, betaler man selvsagt ikke for det.

 

En fullstendig oversikt over de nye prisene på gjenvinningsstasjonene finner du her.

 

 

ROAFs gjenvinningsstasjoner

I dag drifter ROAF 8 gjenvinningsstasjoner:

Lørenskog gjenvinningsstasjon (stenger 1. mars – nye Lørenskog GVS gjenåpnes i 2023)

 

Lillestrøm GVS avd. Berger Lillestrøm GVS avd. Fetsund Lillestrøm GVS avd. Sørumsand Gjerdrum Nittedal Enebakk Aurskog-Høland Lørenskog