ROAF påvirker matindustrien – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAF påvirker matindustrien

På grunn av vårt moderne ettersorteringsanlegg og flinke ansatte har ROAF klart å få selveste Mills til å bytte emballasjemateriale slik at den nå kan materialgjenvinnes.

Melangflasker med riktig plast

Det hele startet med at vi oppdaget at Mills sine nye Melange-flasker ble sortert ut som feil avfallstype i vårt ettersorteringsanlegg. Utfordringen lå i at Mills brukte ulik type plast på emballasjen, én type plast på selve beholderen (PP) og en annen type på folien (PET) som lå rundt.

Når man bruker ulike typer plastmateriale som emballasje blir det umulig å gjenvinne plasten riktig. Dette fordi maskinene ikke klarer å lese hvilken type materiale som er brukt. Plast er et komplekst materiale, og for at man skal kunne gjenvinne plasten er det viktig at ulike typer plast blir sortert hver for seg, slik at man kan lage nye produkter i samme materiale. ROAF sitt ettersorteringsanlegg sorterer i fire ulike rene plasttyper, samt en sortering med blandet plast.

 

ROAF bistår til bedre plastemballasje

ROAFs salgssjef, Terje Skovly, tok kontakt med prosjektleder i Mills og forklarte utfordringen med emballasjen Mills hadde valgt på sine margarin produkter. Mills på sin side ønsket å ta sine bærekraftsambisjoner på alvor og forsto at de måtte endre emballasjen slik at de med sikkerhet kan si at de har et produkt som kan materialgjenvinnes.

Ved å endre folieringen på flaskene til flytende Melange, Vita hjertego’ og Olivero, sikret Mills at alle flasker nå blir sortert riktig i ettersorteringsanlegget til ROAF, og dermed materialgjenvinnes riktig.

Endringen medfører at ca. fem millioner flasker nå kan bli til nye produkter igjen. I praksis betyr det 145 tonn plastflasker.

Prosjektleder i Mills, Ole Kristian Vestbekken, har uttalt –«Denne endringen er viktig for Mills da den sørger for at vår emballasje til flytende margarin blir sortert riktig i automatiske sorteringsanlegg og dermed kan materialgjenvinnes. Dette er i tråd med vår bærekraftstrategi der vår emballasje så langt det lar seg gjøre skal være et positivt bidrag i den sirkulære økonomien der materialer blir gjenvunnet og blir til nye produkter. Ekstra gøy er det at Mills er blant de første i verden til å anerkjenne utfordringen og finne en løsning på det, så det er klart at i verdenssammenheng vil dette kunne bety store besparelser for miljøet».

Les mer

Det er viktig at plast ikke kastes i naturen og kommer på avveie. Kommer den til oss, så sørger vi for at den resirkuleres til nye produkter.

Plast Ettersorteringsanlegget