Gjenåpning av Skedsmo gjenvinningsstasjon – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gjenåpning av Skedsmo gjenvinningsstasjon

ROAF gjenåpner Skedsmo gjenvinningsstasjon med begrenset åpningstid fra onsdag 1. april. Det vil være en del restriksjoner som må følges, og kø og lang ventetid må påregnes. De andre gjenvinningsstasjonene holder fortsatt stengt.

 • Stengt følgende dager i påsken: onsdag 8., torsdag 9., fredag 10., lørdag 11. og  mandag 13. april
 • Begrenset åpningstid: Man-fred kl. 11-17 (stengt lørdag)
 • Øvrige gjenvinningsstasjoner er fortsatt stengt
 • Begrenset innslipp på både hageavfallsmottaket og på stasjonen forøvrig
 • Sortere avfallet godt i gjennomsiktige sekker eller løst på henger (det reduserer tiden du bruker på gjenvinningsstasjonen)
 • To ulike køer privat/næring
 • Utsett besøket til gjenvinningsstasjonen hvis du kan
 • Må forvente kø og lang ventetid

Vi har forståelse for at våre innbyggere trenger å bli kvitt avfall som ikke er en del av henteordningen, men vi oppfordrer fortsatt på det sterkeste til å utsette ryddeprosjekter og oppussing som genererer avfall. Kan du vente med å besøke gjenvinningsstasjonen, ber vi innstendig om det.

Innbyggere i karantene skal IKKE besøke gjenvinningsstasjonen.

Følgende restriksjoner vil gjelde på gjenvinningsstasjonen:

 • Begrenset innslipp på gjenvinningsstasjonsområdet
 • Begrenset innslipp på hageavfallsmottaket
 • Bli i bilen og vent på signal fra våre ansatte på gjenvinningsstasjonen
 • Hold to meters avstand til andre i henhold til retningslinjer fra myndighetene
 • Våre ansatte kan kun veilede, ikke hjelpe til med å bære
 • Ombrukscontaineren vil være stengt for både levering og uttak
 • Vi vil ikke ta imot kontanter. Vi har kontaktløse betalingsterminaler som desinfiseres etter bruk
 • Det er salg av kompostjord
 • Det vil være to ulike køer, for henholdsvis næringskunder og privatpersoner. Det er kritisk for næringsvirksomheter på Nedre Romerike å bli kvitt bygningsavfall, så de vil bli prioritert.

Når vi har begrenset innslipp, er det viktig å:

 • Planlegge hva du gjør med avfallet før du starter å rydde/pusse opp
 • Sortere avfallet godt i gjennomsiktige sekker eller løst på henger (det reduserer tiden du bruker på gjenvinningsstasjonen)
 • Følge skilting og trafikkdirigering på området
 • Vite at det kan være lang ventetid for å slippe inn – behold humøret
 • Vurdere containerleie fra private aktører (Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells, Skedsmo Avfallsentral AS o.l), fremfor et besøk til gjenvinningsstasjonen
 • Følge smittevernreglene for å beskytte våre ansatte og andre kunder

Oslo åpner også sine bilbaserte gjenbruksstasjoner den 1. april. De vil kun slippe inn egne innbyggere med gjenbruksID.

Ha tålmodighet og godt humør, et besøk hos oss vil ta lengre tid på grunn av disse helt nødvendige restriksjonene. Brudd på restriksjonene kan medføre at vi igjen må stenge.

Takk for forståelsen og for at du viser hensyn.

Utsett opprydding og oppussing

Dette er en årstid hvor det vanligvis er stor aktivitet på våre gjenvinningsstasjoner, og dersom alle som nå har samlet opp hageavfall og oppryddingsavfall skal levere «samtidig», vil det bli et trafikkaos uten sidestykke. Vi har valgt å kun gjenåpne Skedsmo gjenvinningsstasjon inntil videre, dette fordi vi må sikre personell til innsamling og behandling av husholdningsavfall. Vår største prioritet er å få opprettholdt denne samfunnskritiske funksjonen som normalt.

Hvorfor velger vi å gjenåpne

Miljødirektoratet pålegger avfallsselskaper å ha et minimumstilbud for å levere avfall.

Kommunene har ansvaret for at innsamlingen av avfall fra private husholdninger fungerer. Miljødirektoratet sier også at kommunene må sikre grunnleggende tjenester som gjør det mulig for innbyggerne å levere avfall på gjenvinningsstasjoner og andre mottak, men at det må tas ekstra hensyn til smittefare.

Videre oppfordrer myndighetene folk til å ikke belaste gjenvinningsstasjonene mer enn absolutt nødvendig og at man tar hensyn til smitterisiko. Dette er viktig for å sikre god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte.

Begrensede åpningstider

 • Stengt følgende dager i påsken: onsdag 8., torsdag 9., fredag 10., lørdag 11. og  mandag 13. april

 

 • Skedsmo er åpen mandag-fredag kl. 11-17 (stengt lørdag)
 • Vi anmoder sterkt alle som kan vente med å levere avfall om å utsette sitt besøk
 • Sortere avfallet godt i gjennomsiktige sekker eller løst på henger (det reduserer tiden du bruker på gjenvinningsstasjonen)
 • Man må belage seg på kø og lang ventetid
 • Øvrige gjenvinningsstasjoner er fortsatt stengt