Store snømengder gir forsinkelser – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Store snømengder gir forsinkelser

Store mengde snø skaper utfordringer og vanskelige drifts- og kjøreforhold. Det har medført forsinkelser på samtlige renovasjonsruter. Alt vi har av biler og mannskap jobber kontinuerlig med å komme ajour.

På grunn av mye snø og glatte veier sliter våre renovatører med å få tømt beholdere på riktig tømme dag. Småveier med brøytekanter på begge sider har blitt for smale for mange av våre renovasjonsbiler. Vi kjører ukentlig 13000 km for å tømme beholdere, mange av disse vegene er ikke ryddet for snø og is når renovatøren kommer. Vi ber om tålmodighet og forståelse for at det kan bli noe forsinkelser.

La beholder stå fremme på hentepunkt der dette er mulig.

For at ROAF skal få tømt containere og beholdere må innbyggerne hjelpe til.

  • Adkomst til beholder/container må være brøytet.
  • Det må brøytes rundt container, og det må fjernes snø fra topplokk (lokk må kunne åpnes av vårt mannskap, og vi må kunne gå rundt container for å feste vinsj i bakkant).
  • ROAF kan ikke trekke beholdere i snø eller over brøytekanter.
  • ROAF vil ikke tømme beholdere dersom det er fare for skade på personell eller materiell.

 

Dette gjelder også ved alle kommunale bygg og bygninger, og for hytterenovasjon.