Svartelista planter og brunsnegler – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Svartelista planter og brunsnegler

Vi må sørge for å bevare naturlig mangfoldet, derfor må fremmede arter ikke havne i komposten.

 

lupiner

ROAF lager kompost av alt hageavfall som kommer inn. For å hindre spredning av svartelistede planter ønsker vi disse levert på egen plass på gjenvinningsstasjonen.

Hva er svartelista planter?

Planter, sopper og dyr vil alltid spre seg i naturen og komme til nye områder. Det skjer naturlig og unaturlig- ved at vi mennesker frakter de bevist eller ubevisst til andre steder. Fremmede arter er en trussel mot naturmangfoldet.

Planter som ikke hører til i en naturtype kan konkurrere ut andre arter. Når stedsegnede planter dør, forsvinner også insekter som er avhengig av dem.

Rynkeroser danner tette bestander som tar lyset og plassen fra eksisterende planter. Lupiner har rotknoller med bakterier som endrer jordsmonnet. Askeskuddsjuke forårsakes av en sopp som er kommer til Europa med fremmede arter.

Hva gjør kan du gjøre?

 • ikke plant de forbudte plantene
 • fjern disse plantene fra hagen din
 • lever de på gjenvinninsstasjonen, men på eget sted. Hør med personalet.
 • gjør det vanskelig for brunskogsnegl å finne mat og overvintringsplass
 • rapporter inn fremmede arter i artsobservasjoner.no
 • legg til rette for naturlige planter og insekter i hagen din

 

Brunsnegler

Brunsnegler

Noen er svært plaget med brunsnegler.

Om det er mulig bør døde brunsnegler graves ned i egen hage, det er der de gjør best nytte for seg og blir til jord igjen. De kan også leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon hvor vi har egne beholdere til dette (Lørenskog gjenvinningsstasjon tar ikke i mot hageavfall eller brunsnegler).

Brunsneglene skal ikke kastes i restavfallet eller i den grønne matavfallsposen.

Brunsnegler skal ikke kastes i den grønne posen fordi de ikke er mat. I tillegg er det i mange tilfeller brukt giftige kjemikalier for å drepe sneglene og det ønsker vi ikke inn i biogjødselen som brukes på matjord.

Sneglene er ikke husholdningsavfall og skal heller ikke legges i restavfallsposen. Kastes sneglene i restavfallet vil de gjøre renovasjonsbilene og ROAFs sorteringsanlegg ekstra grisete, slik at det blir høyere kostnader for renhold og dårligere kvalitet på plasten som sorteres ut i sorteringsanlegget.

Plukk snegler

Håndplukking er den mest effektive måten å begrense sneglebestanden på. Du finner flest snegler om kvelden, natten og morgenen, eller i fuktig vær. Løft på bøtter og krukker og fjern snegler. Du kan legge ut “åte”, f. eks. kålblader, løvetann, katte- eller hundemat (100 g tørrfôr legges i bløt og blandes med 1 kg fuktet hvetekli).

Når du har samlet inn sneglene kan du kutt av hodet av med saks eller spade, eller du samle dem i en bøtte og hell på kokende vann. Døde snegler kan graves ned i egen hage.

Forbudte arter

Forbud fra 2016:

 • Filtarbe og sølvarve
 • Hagelupin, jærlupin og sandlupin
 • Hybridslirekne, kjempeslirekne og parkslirekne
 • Kanadagullris og kjempegullris
 • Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme
 • Kjempespringfrø
 • Prydstorklokke
 • Rynkerose
 • Sibirbergknapp og gravbergknapp

Forbud fra 2021:

 • Alaskakornell/amerikakornell
 • Alpegullregn og filtgullregn
 • Balsampoppel og berlinerpoppel
 • Blomstermispel, dielmispel og sprikemispel
 • Grønnpil og skjørpil
 • Høstberberis
Hageavfall - kompost