Testprosjekt med separate matavfallsbeholdere – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Testprosjekt med separate matavfallsbeholdere

I et område i Gjerdrum kommune tester vi ut om en egen beholder for matavfall vil bidra til å gjøre folk flinkere.

tag_liggende

Fredag 14. februar satte vi ut separate matavfallsbeholdere i et utvalgt område i Gjerdrum kommune. I den nye beholderen skal det kun kastes grønne poser med matavfall. Restavfallet skal innbyggerne kaste i den vanlige beholderen med sort lokk. I testperioden vil de som deltar ha tre beholdere.

Blir innbyggerne flinkere?

«Vi håper at alle skal bli mer bevisste på hva slags avfall de kaster hvor» sier prosjektleder Knut Erik Haugen. Våre undersøkelser viser at over halvparten av matavfallet som kastes, havner i restavfallsposen. Det skulle vært kastet i den grønne posen for matavfall, forteller han videre. Hypotesen er at om man får en egen beholder spesielt til matavfall, blir innbyggerne mer bevisst på hva de kaster. I tillegg får vi andre positivt effekter som at matavfallet kan gå direkte til gjenvinning, i stedet for at det sendes innom vårt ettersorteringsanlegg sammen med det andre avfallet. Tar vi matavfallet direkte til gjenvinning, vil det bidra til å gjøre de andre avfallstypene «renere».  De vil bli mindre tilsmusset av matavfallsrester som blant annet faller ut av delvis åpne poser.

Andre kommuner

Flere kommuner i Norge erfarer bedre gjenvinningsgrad ved å ha en separat beholder til matavfall, enn kommuner som ikke har det. Det er flere faktorer som spiller inn for å få en bedre kildesortering, og en separat beholder kan være en av dem, derfor ønsker vi teste dette, forteller Knut Erik Haugen.

 

tre på rad under tak

Gjennomføring av prosjektet

Fredag 14. februar ble det satt ut en egen beholder til alle husholdningene som er valgt ut til å bli med i prosjektet. Disse beholderne er merket godt med eget klistremerke for matavfall. Vi vil tømme disse hver fjortende dag, og vi vil måle innholdets vekt ved hver innsamling. Vi vil også ta plukkeanalyser i løpet av perioden. En plukkanalyse vil vise oss hvor mye mat som kastes feilaktig i restavfallsposen.

setter ut

les om prosjektet

Her er kan du lese mer om selve testprosjektet

Matavfall i egen beholder -testprosjekt