Nye navn på tre gjenvinningsstasjoner

– Etter kommunesammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum til Lillestrøm kommune, er det naturlig at også vi endrer navn på disse gjenvinningsstasjonene.

– De tre gjenvinningsstasjonene hadde alle navn knyttet til kommunen de var en del av, men siden disse kommunene ikke eksistererer lenger og nå er blitt til Lillestrøm kommune, er det tatt en beslutning om et navnebytte, sier kommunikasjonsdirektør i ROAF, Line Malmo.

Skedsmo gjenvinningsstasjon heter fra nå av Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger. Sørum gjenvinningsstasjon blir til Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Sørumsand, og Fet gjenvinningsstasjon blir hetende Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Fetsund.

Navn skaper følelser

– Man skal ikke kimse av navn, det ligger mye følelser knyttet til både stedsnavn og andre navn. Vi har hatt en innholdsrik diskusjon om hva som bør bli de nye navnene på de eksisterende gjenvinningsstasjonene.

Malmo forteller videre at ROAF ønsket at navnene skulle være i stil med de navnene som har vært i bruk frem til i dag, samtidig som identiteten knytt til den nye storkommunen blir ivaretatt. Derfor har gjenvinningsstasjonen fått kommunenavn tilknyttet avdeling for nærmeste tettsted.

– Sammen med Lillestrøm kommune er vi fornøyd med valget, og håper at alle lokale kunder også synes det er fine, beskrivende navn.

– Vil navneskiftet på de tre gjeldende gjenvinningsstasjonene få andre konsekvenser?

– Nei, rent praktisk har det ingenting å si, og servicen blir selvsagt like god som kundene er vant til fra før.

GJENVINNING I SOL: Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger er det nye navnet på det som tidligere het Skedsmo gjenvinningsstasjon.

ROAFs gjenvinningsstasjoner

ROAF drifter åtte ulike gjenvinningsstasjoner. Tre av dem har fått nye navn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

  • Lillestrøm avd. Berger
  • Lørenskog
  • Lillestrøm avd. Fetsund
  • Aurskog Høland
  • Gjerdrum
  • Nittedal
  • Lillestrøm avd. Sørumsand
  • Enebakk