Reduser avfallet ditt – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Reduser avfallet ditt

Avfallsminimering er viktig for miljøet og for fremtiden.  Mye av det vi kaster, kan også brukes om igjen, mens annet kan resirkuleres og bli til nytt råstoff.

Det fremste målet i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengdene.

Det innebærer at både næringsliv og private må gjennomføre tiltak for at vi skal få til dette sammen.

Som privatperson kan du bidra med å tenkte gjennom:

  • Kan produkter repareres, arves eller gis til en foreningen eller lignende
  • Vurdere om du egentlig trenger kjøpe nytt, kan det kjøpes brukt
  • Vurdere produkter med mindre emballasje
  • Ikke kast avfall i naturen
  • Kildesorter alt du kaster
  • Ikke kjøp mer mat enn du kan spise opp, så slipper du kaste spisbar mat

Vi i ROAF sørger for

  • All plast sorteres ytterligere i fabrikken vår.
  • Vi sorterer og sender alle råvarene videre til behandling.
  • Vi tilrettelegger for at det skal være enkelt for deg å være miljøvennlig med å drifte 8 gjenvinningstasjoner og over 200 returpunkter for glass-og metallemballasje.
  • Vi henter avfall hjemme hos deg

Takk for at du kildesorterer

Avfall er fult av resurser vi må sørge for å bruke om igjen.