Henting av avfall ved hellig- og fridager i mai – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Henting av avfall i forbindelse med helligdager og fridager i mai 2021

Helligdager og fridager i mai medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig.  Alle får tømt avfallet sitt, men det blir endring i hentetider. La beholderen stå fremme til den har blitt tømt.

Våre sjåfører har fri på helligdager, i tillegg har vi ikke tillatelse fra myndighetene til å hente avfall på visse dager. Det medfører endringer for når vi henter avfallet ditt. I utgangspunktet bruker vi en hel uke på å hente alt avfall hos alle våre kunder, når noen av disse dagene ikke blir arbeidsdager må vi kjøre inn rutene på andre tidspunkter. Det får vi til, men det medfører som sagt endringer for flere av våre kunder.

 

Vi må også ta forbehold om at det kan bli avvik fra denne listen.

Vi henter ikke avfall:

 • Torsdag 13.mai
 • Mandag 17.mai
 • Mandag 24.mai

Dette påvirker alle ruter og hentetider for hele uken.

Her følger oversikt over når vi henter avfallet ditt. Du tar utgangspunkt i når du opprinnelig har henting, og så viser oversikten hvilken dag vi kommer i stedet for opprinnelig dag:


Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum

De som har ordinær tømming:

 • Mandag 10.mai, får hentet papir som normalt
 • Tirsdag 11.mai, får hentet avfallet sitt som normalt
 • Onsdag 12.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 11.mai eller onsdag 12. mai
 • Torsdag 13.mai, får hentet avfallet sitt onsdag 12.mai
 • Fredag 14.mai, får hentet avfallet sitt som normalt

 

 • Mandag 17.mai, får hentet papir tirsdag 18.mai
 • Tirsdag 18.mai, får hentet avfallet sitt onsdag 19.mai
 • Onsdag 19.mai, får hentet avfallet sitt onsdag 19.mai eller torsdag 20.mai
 • Torsdag 20.mai, får hentet avfallet sitt som normalt
 • Fredag 21.mai, får hentet avfallet sitt som normalt

 

 • Mandag 24.mai, får hentet papir tirsdag 25. mai
 • Tirsdag 25.mai, får hentet avfallet sitt onsdag 26.mai
 • Onsdag 26. mai, får hentet avfallet sitt onsdag 26.mai eller torsdag 27.mai
 • Torsdag 27. mai, får hentet avfallet sitt som normalt
 • Fredag 28.mai, får hentet avfallet sitt som normalt

Lørenskog, Enebakk og Rælingen

De som har ordinær tømming:

 • Mandag 10.mai, får hentet avfallet sitt som normalt
 • Tirsdag 11.mai, får hentet avfallet sitt mandag 10.mai eller fredag 14. mai
 • Onsdag 12.mai, får hentet papir som normalt
 • Torsdag 13.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 11.mai eller fredag 14.mai
 • Fredag 14.mai, får hentet avfallet sitt som normalt

 

 • Mandag 17.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 18.mai
 • Tirsdag 18.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 18.mai eller torsdag 20.mai
 • Onsdag 19.mai, får hentet papir som normalt
 • Torsdag 20.mai, får hentet avfallet sitt torsdag 20.mai eller fredag 21. mai
 • Fredag 21.mai, får hentet avfallet sitt som normalt

 

 • Mandag 24.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 25. mai
 • Tirsdag 25.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 25.mai eller torsdag 27.mai
 • Onsdag 26. mai, får hentet papir som normalt
 • Torsdag 27. mai, får hentet avfallet sitt torsdag 27.mai eller fredag 28.mai
 • Fredag 28.mai, får hentet avfallet sitt som normalt

Aurskog Høland

De som har ordinær tømming:

 • Mandag 10.mai, får hentet avfallet sitt som normalt
 • Tirsdag 11.mai, får hentet avfallet sitt mandag 10.mai eller tirsdag 11. mai
 • Onsdag 12.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 11.mai
 • Torsdag 13.mai, får hentet papir onsdag 12. mai
 • Fredag 14.mai, får hentet papir som normalt

 

 • Mandag 17.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 18.mai
 • Tirsdag 18.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 18.mai eller onsdag 19.mai
 • Onsdag 19.mai, får hentet avfall sitt som normalt
 • Torsdag 20.mai, får hentet papir som normalt
 • Fredag 21.mai, får hentet papir som normalt

 

 • Mandag 24.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 25. mai
 • Tirsdag 25.mai, får hentet avfallet sitt tirsdag 25.mai eller onsdag 26.mai
 • Onsdag 26. mai, får hentet avfallet sitt som normalt
 • Torsdag 27. mai, får hentet glass- og metallemballasje som normalt
 • Fredag 28.mai, får hentet glass- og metallemballasje som normalt

Bruk MinRenovasjon

Om du bruker denne nettsiden, kan du legge inn din egen adresse og se hentetider hos deg. Der opplyser vi om første mulige hentedag, av og til blir det hentet dagen etter pga uforutsette hendelser.