Nye byggeprosjekter – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Nye byggeprosjekter

ROAF gir råd og stiller krav til innsamlingsløsningen i nye byggeprosjekter.

Vi godkjenner alle nye innsamlingsløsninger i nye byggeprosjekter i våre eierkommuner.

ROAF gir også innspill i plan- og reguleringssaker vedrørende innsamlingsløsningene, og samarbeider med utbyggere og arkitekter på Romerike for å sikre at adkomst og manøvreringsforhold er i henhold til våre krav og føringer. Vi skal også dimensjonere innsamlingsløsningen ut i fra antall boenheter.

Hensikten er å plassere områder i både utenomhusplan, plankart og tegning avsatt til innsamling av husholdningsavfall.

Vi veileder også eksisterende borettslag og sameiere i saker som omhandler utstyrsovergang. Ta kontakt med oss dersom ditt borettslag eller sameie ønsker overgang fra avfallsbeholdere til avfallsbrønner.

Saksbehandler for nye byggeprosjekter, utstyrsovergang og moderne innsamlingsløsninger kan nås på epost: nyetablering@roaf.no