Beholder ikke tømt/ikke trillet på plass – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Beholder ikke tømt/ikke trillet på plass

Før du sender inn skjemaet, ber vi deg bekrefte følgende:

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.
Hva gjelder klagen? *
En dato for klagen er obligatorisk
Hvilken beholder gjelder klagen? *
Vennligst velg hvilken beholder det gjelder