Levering av restlopper – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Levering av restlopper

Loppemarkeder kan levere restlopper gratis til våre gjenvinningsstasjoner på Skedsmo og Aurskog-Høland.

 

Loppemarkeder som er arrangert i en av våre syv eierkommuner kan levere restlopper på Skedsmo og Aurskog-Høland

Loppemarkeder kan levere ferdig sorterte restlopper i gjennomsiktige sekker eller løst i bil/henger, godt sikret for transport, til våre gjenvinningsstasjoner på Skedsmo og i Aurskog-Høland til samme priser som for en privatkunde.

Det er viktig at det ikke leveres mer enn 6 m3 per levering. Leveransen skal ikke være tilført annet avfall enn fra loppemarkedet. Vi tar ikke imot bygg- og rivnings avfall eller farlig avfall fra loppemarkeder. Det vil bli utført mottakskontroll av avfallet og dere må sortere avfallet selv i containere på gjenvinningsstasjonen.

Skjema må fylles ut før dere ankommer. Dette skjemaet leveres til mottakskontrollen på gjenvinningsstasjonen. Restlopper kan leveres i gjenvinningsstasjonenes åpningstider. Prisene finner dere her.

Loppemarkeder kan benytte seg av tilbudet hele året, men må kontakte oss for å få tilsendt skjema. Dette for at vi registrerer mengde avfall.

Alle våre gjenvinningsstasjoner selger gjennomsiktige sekker.

ROAFs primæroppgave er henholdsvis innsamling og transport av husholdningsavfall. Vi drifter også 8 gjenvinningsstasjoner, loppemarkeder kan levere restlopper på Skedsmo og Aurskog-Høland. ROAF ønsker å støtte flere veldedige aktører, og vil derfor ikke lenger prioritere loppemarkeder på samme måte som tidligere.

Skedsmo skilt

Vi bistår med veiledning

Ønsker man benytte seg av gratis levering, må det varsles en uke i forkant til:

Marianne Johnsen
mj@roaf.no