Gratis levering av restlopper – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gratis levering av restlopper

Loppemarkeder kan levere restlopper gratis til våre gjenvinningsstasjoner på Skedsmo og Aurskog-Høland.

 

Loppemarkeder kan levere ferdig sortert avfall til ROAF vederlagsfritt etter avsluttet loppemarked. De er viktig at det ikke leveres mer enn 6 m3 pr levering, da dette er mengdebegrensningen for levering på gjenvinningsstasjonen. Ønsker man benytte seg av gratistilbudet må dette avtales på forhånd. Loppemarkeder kan benytte seg av tilbudet i tidsperioden etter at loppemarkedet er avsluttet. 

Tidligere har ROAF tilbudt gratis henting av restlopper. Vi ser at loppemarkedene har mer restlopper enn tidligere, og dermed kan vi ikke tilby hentetjenesten i 2020. Vi vil ta en vurdering om tjenesten kan gjøres mer miljøriktig og økonomisk forsvarlig.

ROAFs primæroppgave er henholdsvis innsamling og transport av husholdningsavfall. Vi drifter også 8 gjenvinningsstasjoner, loppemarkeder kan levere restlopper på Skedsmo og Aurskog-Høland. ROAF ønsker å støtte flere veldedige aktører, og vil derfor ikke lenger prioritere loppemarkeder på samme måte som tidligere.

Skedsmo skilt

Vi bistår med veiledning

Ønsker man benytte seg av gratis levering, må det varsles en uke i forkant til:

Marianne Johnsen
mj@roaf.no