Miljørådgiver hjelper til med kildesorteringen – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Miljørådgiver hjelper til med kildesorteringen

ROAF har egen miljørådgiver som kan bistå alle våre innbyggere, skoler og bedriftskunder med riktig informasjon og praktiske løsninger for en enklere kildesortering.

De fleste har lest eller hørt om kildesortering. Mange er veldig flinke og kunnskapsrike på området, mens andre vet lite om hva kildesortering eller ressursutnyttelse egentlig dreier seg om. Hvis man har en dårlig avfallsløsning og lite informasjon, er det mye verdier eller penger som går rett i egen avfallsbeholder – hver dag – hele året! Her finnes det alltid en løsning, og miljørådgiveren er klar til å både hjelpe og veilede!

God og riktig kildesortering er et konkret tiltak for å sikre riktig ressursutnyttelse av avfallet vårt. Kildesortering fokuserer på enklere løsninger, god kundekontakt og bærekraftige løsninger.

For tilrettelegging av bedre kildesortering av matavfall, har vi delt ut avfallskurver og ruller med grønne poser til alle beboere, samt Rødboksen til sortering av farlig avfall og småelektrisk.

Skap til grønne poser

For de som bor i borettslag/boligsameier blir det mange steder levert ut 2 grønne ruller på døren – 2 ganger i året. ROAF opplever at flere kunder med denne løsningen har behov for flere ruller per år, mens andre sitter med et lager av matavfallsposer i hjemmet.

ROAF tilby GRATIS hentestasjon (se skap på bilde) til alle borettslag og sameier på Nedre Romerike! Her kan alle beboerne hente eller legge fra seg ruller med grønne poser, slik at man får dekket sitt behov.

Hentestasjonen vil også kunne minne hver beboer om at matavfall skal sorteres i grønn pose, samt kildesortering av øvrige avfallstyper.

Matavfall skal i grønn pose – alltid 😊 Bestill gratis hentestasjon til grønne poser her.

 

Miljøagent og grønnposeskap

Be om veiledning og informasjon

Miljøagentene kommer gjerne på besøk til enkeltpersoner, borettslag, sameier, barnehager, skoler og bedrifter. Tjenesten er helt gratis, og de stiller opp på alt fra informasjonsmøter til styremøter i borettslag/sameier, de deltar på styremøter, veileder på dugnader, deler ut kildesorteringsutstyr og forbedrer avfallsløsninger i ditt nærmiljø. Miljøagentene stiller også opp på ulike arrangementer på Nedre Romerike.

ROAF ønsker å kunne være en engasjert og tilgjengelig miljøpartner for deg og ditt nabolag. Vi har troen på et holdningsskifte, og vet at en liten innsats vil gi stor gevinst! Enten det er mangel på informasjon, tungvinte løsninger eller gamle myter om avfallsbransjen som henger igjen, så er miljøagentene her for å hjelpe deg der du bor eller jobber – helt gratis!

Kanskje det ikke er så mye som skal til for at flere kommer i gang med riktig kildesortering av avfallet sitt.

Enkelt for deg – bra for miljøet!

Vil du ha besøk av oss?

Ta kontakt med våre miljøagenter på miljoagent@roaf.no

ROAF tilbyr:

  • Kildesorteringsutstyr
  • Skap til grønne poser (montering gjøres av borettslag eller sameie)
  • Miljøperm med informasjon om alle tjenester, og tips til en god avfallshåndtering
  • Tett oppfølging og tilstedeværelse fra miljøagentene, enten på møter, dugnader eller generalforsamlinger
  • Utarbeidelse av avfallsrom for sortering av avfall som ikke genereres daglig av beboeren
  • Tilrettelegging av riktig avfallsløsning for fellesskapet

NB! Våre produkter og tjenester er gratis for kunder med adresse i en av ROAFs eierkommuner.

Bestill skap til grønne poser