ROAF-fondet – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAF-fondet

Har du en grønn og miljøvennlig ide eller aktivitet?

ROAF deler årlig ut 50 000 – 100 000 kroner av overskuddet fra ROAFs næringsvirksomhet. Midlene tildeles lag, foreninger og organisasjoner, etter søknad.

Hva er ROAF-fondet, og hvem kan søke

ROAF-fondet ønsker å støtte tiltak som fremmer kildesortering, klima og miljøvennlige ideer og aktiviteter. Både organisasjoner og andre lag eller foreninger kan søke. Hvis det er en enkeltperson som ønsker å søke må dette gjøres via en organisasjon eller borettslag da vi er nødt til å ha et organisasjonsnummer.

En god søknad inneholder hvordan du/dere skal fremme verdiene til ROAF

  • Klimavennlige tiltak
  • Aktiviteter, eks. kildesortering på idrettsarrangement, sortering av matavfall på idrettsarrangement
  • Miljøvennlige ideer og plan for gjennomførelse

Generelt så vil ROAF-fondet dele ut alt fra 10 000 og oppover, i forhold til innhold og forventet arbeidsmengde fra søker(e).
I tillegg vil ROAF-fondet kunne tildele en høyere sum til fremdragende og nytenkende ideer.
For å kunne motta en slik støtte er det forventet at søkerne må kunne vise til gode resultater, eller nye miljøvennlig tiltak som vil være mulig å kunne følge opp i løpet av de neste 12 månedene.

Det  er ikke mulig å søke støtte i 2019

Hvordan søke ROAF-fondet?

Det er ikke mulig å søke ROAF-fondet i 2019