Til hovedinnhold

Hva er ROAFiD, og hvorfor innføres det?

Oppdatert: 22.02.2023

ROAFiD er rett og slett et digitalt innbyggerbevis som forteller oss at du bor i en av våre eierkommuner, og at du derfor har rett til å levere avfall og betale som privatkunde.

Innbyggerbeviset skal bidra til en mer rettferdig ordning for innbyggerne i våre kommuner, og sørge for at næringskunder og personer som ikke er bosatt i en ROAF-kommune må betale full pris for levering av avfall. Næringskunder og personer som bor utenfor våre eierkommuner betaler ikke renovasjonsgebyr, og skal derfor betale en høyere pris for levering av avfall. Dermed kan vi holde brukerbetalingen så lav som mulig for våre innbyggere.

Hvordan fungerer det?

ROAFiD blir en løsning med mobilapp. Mobilappen vil kunne lastes ned fra App Store (iOS) og Google Play (android). Påloggingen viser at du bor i en av ROAFs eierkommuner. Det vil tilbys en reserveløsning i form av et kort, for de som ikke har mulighet til å benytte den digitale løsningen.

NB! Det er tinglyst eier av boligen som må logge inn på ROAFiD først, for så å dele kvoten til andre i husholdningen eller til leietaker. Mer informasjon kommer.

ROAFiD er knyttet opp mot kundens eiendom via BankiD, slik at alle våre innbyggere kan identifiseres på en trygg og sikker måte.

Alle må scanne sin ROAFiD på mobil når de ankommer gjenvinningsstasjonen.

Der defineres det videre hva det skal betales for, og det trekkes klipp per besøk. ROAFiD inneholder et «klippekort » med 12 klipp per år, og det vil knyttes en enkel prismodell til løsningen. Dersom man leverer kun avfallstyper som er gratis, for eksempel en henger med bare hageavfall, vil man heller ikke belastes med klipp.

Når innføres det?

ROAFiD vil innføres 1. mars 2023, og alle våre innbyggere vil få god informasjon i forkant.

Før du besøker gjenvinningsstasjonen

Dersom du forhåndssorterer avfallet hjemme, før du kommer til gjenvinningsstasjonen, vil besøket hos oss gå raskt og effektivt og vi unngår køer.

Og du, husk å bruke gjennomsiktige avfallssekker.

Ellers vil vi bare få benytte anledningen til å skryte av alle dere som besøker våre gjenvinningsstasjoner, og det er mange. Dere er blide og hyggelige og bidrar til at våre kundeveiledere får en god dag på jobben.

I tillegg sørger dere for at avfall som ikke hører hjemme i restavfallet eller i naturen, som den ødelagte kjelen eller restene etter oppussingen, havner på rett sted og kan leve videre som råstoff i nye produkter. Tusen takk!

Så nå er det bare å glede seg til ROAFiD og ny prismodell er på plass, da blir det enda enklere å besøke en av våre syv gjenvinningsstasjoner.

Reserveløsning med kort

Det vil tilbys en reserveløsning i form av et kort, for de som ikke har mulighet til å benytte den digitale løsningen.

Velkommen til oss!

En liten huskeliste fra oss til deg når du skal besøke en gjenvinningsstasjon

  • Alt avfall må være forhåndssortert.
  • Forhåndssortert avfall leveres i gjennomsiktige avfallssekker, én avfallstype pr. sekk.
  • Avfall kan også leveres løst på henger/bil, bare sørg for at det er godt sikret.
  • Sortert avfall skal legges i riktig container på gjenvinningsstasjonen – spør oss hvis du er usikker – vi hjelper deg gjerne.
  • Sorte/fargede avfallssekker er ikke tillatt, da vi skal kunne kontrollere avfallet bedre og unngå feilsortering. I tillegg er sort plast vanskelig å gjenvinne.