Til hovedinnhold

32.000 tonn brukbare klær går rett i søpla!

Publisert: 02.02.2024

65 prosent av alle klær vi kaster kunne blitt brukt på nytt av andre. 

En ny analyse Mepex har gjennomført i samarbeid med SIFO, viser at vi kaster 49.000 tonn tekstiler i restavfallet hvert år. Av disse tekstilene er hele 65 prosent av så god kvalitet at det kunne vært brukt på nytt. Det betyr at vi i Norge kaster 32.000 tonn med fullt brukbare tekstiler, klær og sko, rett i søpla årlig, fremfor å gi det bort eller levere det til ideelle organisasjoner via innsamlingsbeholdere/returpunkt for tekstiler. (Kilde: Avfallsbransjen.no). 

Tekstiler skal ut av restavfallet! 

EU har varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for sirkulærøkonomi, og har blant annet besluttet at det skal innføres krav til separat innsamling av tekstiler (avfall), innen 1. januar 2025. Innen 2025 er altså alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. De nye kravene skal bidra til at tekstilavfall som i dag går til forbrenning, isteden går til ombruk eller materialgjenvinning. 

Hvor skal tekstilene leveres?

Hvordan skal man som innbygger kvitte seg med klær og tekstiler frem til ny løsning er på plass? Vi vil ikke ha det i restavfallet, og noen tekstilinnsamlere vil kun ha det som er helt og pent. Vi forstår godt at det kan være en utfordring å vite hva som er riktig. 

Vår klare oppfordring er at alt av klær og tekstiler, også det som er slitt/hullete, leveres til ombruk og gjenvinning. Bare husk at det må være rent og tørt. ROAF har innsamlingsbeholdere for klær og tekstiler på alle våre gjenvinningsstasjoner, og det er også tekstiltårn plassert på mange parkeringsplasser, utenfor butikker, kjøpesentre med mer. Disse er det ulike organisasjoner som drifter. 

Jo mindre tekstil – jo mindre problem

Det aller beste du som forbruker kan gjøre, er å kjøpe mindre. I Norge kjøper vi 70 000 tonn klær i året, og folk flest har i gjennomsnitt 359 plagg i skapet. Mye av det som kastes i restavfallet er helt og pent, også ubrukte plagg, fortsatt med lappen på, kastes rett i søpla. 

Hvis du bruker det du allerede har, reparerer eller redesigner, arrangerer byttekvelder, kjøper brukt eller kvalitet som varer lenge, og kildesorterer alt avfallet du produserer, så har du gjort det du kan. Så skal avfallsbransjen, tekstilinnsamlere og produsenter jobbe sammen for å finne gode og bærekraftige løsninger for tekstil- og annet avfall.  

Sammen gir vi avfallet nytt liv  

-I Norge kaster vi 32.000 tonn med fullt brukbare klær, sko og tekstiler rett i søpla hvert år. Dette tilsvarer 256 000(!) blå IKEA-poser med klær. 

-65 prosent av tekstilene vi kaster har så god kvalitet at det kunne vært brukt på nytt.