image for illustration
Til hovedinnhold

Reduser avfallet ditt

Å redusere avfallsmengden og sørge for materialgjenvinning er viktig for miljøet og for fremtiden. Mye av vårt avfall består av verdifulle naturressurser. Når du kildesortere sørger ROAF for å få resirkulert så mye som mulig av ditt avfall. På denne måten sparer vi naturen for sløsing og unødvendig bruk av viktige naturressurser

Det fremste målet i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengdene.

Det innebærer at både næringsliv og private må gjennomføre tiltak for at vi skal få til dette sammen.

Som privatperson kan du bidra med å tenkte gjennom:

  • Kan produkter repareres, arves eller gis til en foreningen eller lignende
  • Vurdere om du egentlig trenger kjøpe nytt, kan det kjøpes brukt
  • Vurdere produkter med mindre emballasje
  • Ikke kast avfall i naturen
  • Kildesorter alt du kaster
  • Ikke kjøp mer mat enn du kan spise opp, så slipper du kaste spisbar mat

Vi i ROAF sørger for

  • All plast sorteres ytterligere i fabrikken vår.
  • Vi sorterer og sender alle råvarene videre til behandling.
  • Vi tilrettelegger for at det skal være enkelt for deg å være miljøvennlig med å drifte 8 gjenvinningstasjoner og over 200 returpunkter for glass-og metallemballasje.
  • Vi henter avfall hjemme hos deg

Takk for at du kildesorterer

Mye av vårt avfall består av verdifulle naturressurser. Når du kildesortere sørger ROAF for å få resirkulert så mye som mulig av ditt avfall. På denne måten sparer vi naturen for sløsing og unødvendig bruk av viktige naturressurser.