image for illustration
Til hovedinnhold

Hva blir avfallet til?

Oppdatert: 01.06.2022

ROAF har et mål om mest mulig gjenvinning og utnyttelse av ressursene.

Plastflaske

Plast kommer i mange forskjellige typer, her PET

Alt avfall som håndteres av ROAF blir til noe nytt – matavfall blir miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel, resirkulert plast kan brukes til blant annet bygningsmaterialer, kontorstoler og klær, mens restavfall går til energigjenvinning og blir til fjernvarme og strøm. Glass- og metallemballasje leveres på våre returpunkter og blir til nye glass- og metallprodukter, mens papp og papir brukes som råstoff til produksjon av nytt papir.

Matavfall
De grønne posene med matavfall blir omdannet til biogass og biogjødsel – som gir både miljøvennlig drivstoff og biogjødsel for matproduksjon. Siden september 2014 har alle renovasjonsbilene i ROAF kjørt på biogass laget av dine epleskrotter, din kaffegrut og ditt bananskall. Kult, ikke sant?

Plast
Ettersorteringsanlegget til ROAF sorterer plasten i hele fem ulike kvaliteter (folie, Pet, PP, PE og blandet plast). I tillegg mottar vi plast fra gjenvinningsstasjonen. I underkant av 2000 tonn plast blir sendt til behandlingsanlegg i Norge, Sverige og Tyskland. Der vaskes og granuleres plasten og blir solgt videre som ny råvare til produksjon av nye plastprodukter som plastsekker, klær, hagemøbler osv.

På våre sider om kildesortering kan du lese mer om hvert enkelt produkt og mer om plasttypene.

 

 

Papp, papir og kartong
Vi samler inn omtrent 10 000 tonn papp, papir og kartong fra innbyggerne på Nedre Romerike i løpet av året. Papir sendes til papirfabrikk hvor returpapiret benyttes som råstoff til produksjon av nytt papir. Av ett tonn papir spares ca. 18 trær. Papp sendes til papirfabrikk som gjenvinner materialet og bruker det til produksjon av nytt papir og bølgepapp. Fibrene kan gjenvinnes 5 til 8 ganger.

Restavfall
Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut alt avfall som kan gjenvinnes. Ettersorteringsanlegget vil først sortere ut de grønne posene med matavfall, og deretter skille plasten fra øvrig restavfall. Ekspempler på restavfall er blant annet: bleier og sanitetsbind, aske (avkjølt og godt innpakket), støvsugerposer, bomull, plaster og gassbind, gummi, dyreekskrementer i pose, lær, tusjer, pensler og penner, ødelagte tekstiler og sko. Restavfallet kan ikke ombrukes eller gjenvinnes til nye materialer. Restavfall sendes til forbrenning med energiutnyttelse, og blir til fjernvarme og strøm.

Glass- og metallemballasje
Går til materialgjenvinning, og blir råstoff til nye produkter. Glass- og metallemballasje kan smeltes om nærmest i det uendelige. Glass blir til nye glassprodukter. Isolasjon/glava er gjenvunnet glass, og i tillegg lages et lett byggemateriale; glasopor. Metallemballasje blir til nye metallprodukter som blant annet felger, sykkelrammer og stoler.

Farlig avfall
Farlig avfall skal leveres til Miljøbilen eller til en av våre gjenvinningsstasjoner, som tar hånd om dette på en sikker måte. Det er gratis å levere farlig avfall for alle husholdninger i ROAFs område. Farlig avfall inneholder miljøgifter som er skadelige for mennesker, dyr og miljø. Farlig avfall finner vi blant annet i rengjøringsmidler, kjemikalier, byggematerialer, elektronikk, lyskilder, batterier og malingsprodukter. Ulike typer farlig avfall håndteres på ulikt vis. Kvikksølvholdig materiale må sendes videre for destruksjon, annet kan man klare å engergigjenvinne, mens blant annet asbest deponeres på vårt eget deponi på Skedsmo.

Tekstiler og klær

ROAF samarbeider med UFF og Fretex om innsamling  av tekstiler, sko og klær. Tekstiler og sko blir sortert, vasket og solgt videre i inn- og utland. Tekstiler som er for slitt til å brukes om igjen, går til materialgjenvinning og blir til nye tekstilprodukter som nett til frukt, isolasjon i veier og fyll til diverse produkter.

Hageavfall

ROAF behandler alt hageavfall som kommer inn selv. Det blir kvernet og lagt i ranker, vannet og vendt jevnlig til det er omdannet til kompostjord. Prosessen fra hageavfall til ferdig kompostjord tar 12-16 måneder. Vi selger kompostjord til våre kunder, og dermed er gjenvinningsirkelen sluttet.

Trevirke

Fint trevirke tar vi ut til ombruk. Alle gjenvinningsstasjoner har containere hvor kunder kan sette igjen og ta ut fint materiale. Annet treverk kverner vi og sender så videre til engergiutnyttelse. Vi sorterer også ut europaller som blir solgt til ombruk.

 

Elektrisk og elektroniske produkter

EE-avfall samler vi inn på gjenvinningsstasjonene og med Miljøbilen. Dette sendes til gjenvinnere. Når det gjelder kuldemøbler og store hvitevarer, blir farlige komponenter fjernet og plast og metaller materialgjenvunnet. Småelektronikk, TV-er og monitorer blir demontert og kvernet. Deretter blir rene materialer sortert ut og materialgjenvunnet.

Jern og metaller

Alt jern og metaller blir materialgjenvunnet. Det kommer mest jern inn med avfallet som leveres til gjenvinningsstasjonene.

 

Vi ønsker å gjenvinne mest mulig av avfallet som mottas.

rødboks sortering

Visste du at..

  • én bil kan kjøre 95 meter på ett bananskall?
  • aluminium kan gjenvinnes 100% i det uendelige?
  • en nylonstrømpe kan bli til nettingpose for frukt?