Om ROAF – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

ROAF er et bærekraftig, fremoverlent selskap. Når våre kunder kildesorterer og tar gode, miljøsmarte valg – hver dag, kan vi sørge for at ressursene i avfallet får nytt liv, i nye produkter. Vi vet at en liten innsats gir stor miljøgevinst, og at vi sammen kan bidra til en grønnere hverdag.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi eier og drifter et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en miljøriktig og forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for at avfall skal få nytt liv gjennom en sirkulær tankegang, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.  Vi betjener over 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander.

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall. ROAF har ansvar for åtte gjenvinningsstasjoner, hvorav fem er i egen regi: Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger,  avd. Fetsund, avd. Sørumsand, samt gjenvinningsstasjonene i Gjerdrum og  Aurskog-Høland. Gjenvinningsstasjonene Nittedal og Enebakk driftes av eksterne på oppdrag fra ROAF. Lørenskog gjenvinningsstasjon er midlertidig stengt.

ROAF drifter ett aktivt avfallsdeponi, Bøler (Lillestrøm), samt seks nedlagte nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Lillestrøm), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal).

Vi har også over 350 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.

ROAF har omlag 160 ansatte, og en omsetning på vel 400 millioner kroner.

Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står fire kjerneverdier:

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

 

 

ROAFs mål er:

1.ROAF skal etterleve vår del av FNs bærekraftsmål

  • 70 % ombruk- og materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall og lignende innen 2030
  • 95 % fornybar energi av alt energiforbruk i ROAF
  • 0 alvorlige skader på miljø

2. ROAF skal gjøre det enkelt for våre kunder å ta gode miljøvalg

  • 80/100 mål om kundetilfredshet, målt i henhold til NKB (Norsk kundebarometer)
  • Innføre innovative og tilrettelagte løsninger for å effektivisere driften og dialogen med kundene
  • 0 kundeklager

3. ROAF skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass

  • 0 alvorlige skader på mennesker.
  • Gjennomføre regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser, samt sikre riktige tiltak.
  • Være initiativtaker til samarbeid mellom avfallsanlegg i Norge og utlandet, for å bedre kapasitet og dele kompetanse.

 

ROAF Miljøpark

Består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR), Bøler avfallsdeponi, vekta og ROAF miljøskole. Vi holder til i Bølerveien på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt oss

Telefontider kundesenter:  40 00 29 79
Mandag – torsdag
Kl.: 10:00 – 11:00 og  11:30- 14:00
På fredager og utenom telefontid kan du nå oss på kundesenter@roaf.no

Besøk til administrasjon:
Mandag – fredag 08:00 – 15:45

 

Du finner oss også på Facebook og Instagram.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift.