Om ROAF – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg gjennomføres også avfallshåndteringen i Rømskog kommune. Vi betjener omlag 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander.

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall. Vi drifter åtte gjenvinningsstasjoner, hvorav 5 er i egen regi: Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Aurskog / Høland og Sørum og 3 som ikke er i egen regi: Nittedal, Lørenskog og Enebakk. Alle gjenvinningsstasjonene har mottak for farlig avfall.

ROAF drifter Bøler avfallsdeponi, som er aktivt og har ansvaret for drift og oppfølging for seks nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Fet), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm Nittedal). Samtlige av de nedlagte deponiene er i Akershus fylke.

Vi har også over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.

Selskapet har omlag 150 fast ansatte, og en omsetning på vel 250 millioner kroner. Selskapets forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune.

ROAFs overordnede mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og sammen med våre innbyggere skal vi bli best på materialgjenvinning i Norge. Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står fire kjerneverdier:

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

 

Miljø i alt vi gjør

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere klima- og miljøpåvirkningen fra egen drift.

ROAF har som mål om å sørge for 70% ombruk og materialgjennvinning innen 2030.

ROAFs mål er:

  • 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030
  • Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering
  • 0 alvorlige skader på mennesker og miljø
  • Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i ROAF innen 2025

 

ROAF Miljøpark

Består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR), Bøler avfallsdeponi, vekta og ROAF miljøskole. Vi holder til i Bølerveien på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt oss

Vi kan nås på telefon 40 00 29 79

eller e-post: firmapost@roaf.no

Sentralbordet er åpent hverdager:
08.00 – 15.45.

Du finner oss også på Facebook og Instagram.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift.