Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

Vi eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg gjennomføres også avfallshåndteringen i Rømskog kommune. Vi betjener omlag 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander. Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall. I tillegg drifter vi åtte gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi og en ordning for innsamling av farlig avfall. Vi har også over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.

Selskapet har omlag 150 fast ansatte, og en omsetning på vel 250 millioner kroner. Selskapets forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune.

ROAFs overordnede mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og sammen med våre innbyggere skal vi bli best på materialgjenvinning i Norge.

Enkelt for deg – bra for miljøet.

 

Miljø i alt vi gjør

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift.

ROAF har som mål om å sørge for 70% ombruk og materialgjennvinning innen 2030.

Vi er miljøsertifiserte (ISO 14001) og arbeider kontinuerlig for å redusere klima- og miljøpåvirkningen fra egen drift.

 

ROAF Miljøpark

Består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR), Bøler avfallsdeponi, vekta og ROAF miljøskole. Vi holder til i Bølerveier på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt oss

Vi kan nås på telefon 40 00 29 79

eller e-post: firmapost@roaf.no

Sentralbordet er åpent hverdager:
08.00 – 15.45.

Du finner oss også på Facebook og Instagram.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider vi kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift.