image for illustration
Til hovedinnhold

Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

ROAF er et bærekraftig, fremoverlent selskap. Når våre kunder kildesorterer og tar gode, miljøsmarte valg – hver dag, kan vi sørge for at ressursene i avfallet får nytt liv, i nye produkter. Vi vet at en liten innsats gir stor miljøgevinst, og at vi sammen kan bidra til en grønnere hverdag.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi eier og drifter et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en miljøriktig og forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for at avfall skal få nytt liv gjennom en sirkulær tankegang, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.  Vi betjener over 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander.

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall. ROAF har ansvar for syv gjenvinningsstasjoner, hvorav fem er i egen regi: Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger,  avd. Fetsund, avd. Sørumsand, samt gjenvinningsstasjonene i Gjerdrum og  Aurskog-Høland. Gjenvinningsstasjonene Nittedal og Enebakk driftes av eksterne på oppdrag fra ROAF.

ROAF drifter også ett aktivt avfallsdeponi, Bøler (Lillestrøm), samt seks nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Lillestrøm), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal).

Vi har nærmere 400 returpunkter for emballasje av glass og metall plassert ut i våre eierkommuner.

ROAF har omlag 160 ansatte, og en omsetning på vel 400 millioner kroner.

Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier:

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

 

Følg en ketchupflaskes reise fra den er tom til den blir resirkulert, i filmen om sorteringsanlegget vårt:

 

ROAFs mål er:

1. Vi skal sørge for at avfall forblir i kretsløpet, og at deponert avfall ikke skader ytre miljø

  • 65 % ombruk- og materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall og lignende innen 2035 (55 % i 2025, 60 % i 2030), gjennom fokus på : Matavfall, plast, glass- og metallemballasje, hageavfall/kompost, ombruk og avfall som er uegnet til gjenvinning
  • Sikre at råvarer ikke går til spille, samt bidra aktivt til en sirkulær økonomi, gjennom fokus på: Trevirke, gateoppsop og tungmasser.

2. ROAF skal gjøre det enkelt for våre kunder og eiere å ta gode miljøvalg

  • Innføre fremtidsrettede innsamlingsløsninger og alternative tjenester for innbyggerne
  • Sørge for at innbyggerne har god forståelse for ROAFs avfallssystemer og betydningen av deres medvirkning for god kildesortering
  • Få på plass insentiver for bedre kildesortering og avfallshåndtering
  • Jobbe sammen med ulike samarbeidspartnere og eiere rundt klima- og miljøplaner, bærekraft og sirkulærøkonomi

3. ROAF skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass

  • Utvikle og ivareta ROAFs medarbeidere, kultur, yrkesstolthet og arbeidsglede
  • Sørge for null alvorlige skader, gjennom alltid å ha fokus på HMS
  • Digitalisering for en enklere, sikrere og mer effektiv arbeidshverdag
  • Sørge for innovative løsninger og optimal drift

 

ROAF Miljøpark

Består av ROAFs administrasjon, Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger, ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR), Bøler avfallsdeponi, vekta og ROAF miljøskole. Vi holder til i Bølerveien på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt oss

Telefontider kundesenter:  40 00 29 79
Mandag – torsdag
Kl.: 10:00 – 11:00 og  11:30- 14:00
På fredager og utenom telefontid kan du nå oss på kundesenter@roaf.no

Besøk til administrasjon:
Mandag – fredag 08:00 – 15:45
Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset

 

Du finner oss også på Facebook og Instagram.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift.