image for illustration
Til hovedinnhold

Grønne matavfallsposer

Alt matavfall skal i grønne poser, nye poser kan du få på flere måter og de er gratis.

 Begynner det å bli tomt for grønne poser til matavfall, så får du tak i flere ruller på ulike måter:
  • På alle våre gjenvinningsstasjoner
  • På servicetorget i din kommune. (I tidligere Sørum kommune, kan man få de på Vektegården)
  • Hos Miljøbilen (vår og høst)
  • Knyt en pose på restavfallsbeholderen din, så legger renovatøren igjen en rull med poser ved neste tømming av restavfallet
    (Gjelder de som har beholder med to hjul)
  • De som er en del av en fellesløsning (borettslag og sameier) vil få utdelt poser 1-2 ganger per år

Kurv og grønne poser til matavfall kan du hente på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din kommune.
_____

Vi henter hos deg.

Lurer du på når vi kommer og henter kan du finne ut av det her

Når henter vi avfallet ditt?