ROAF miljøskole

ROAFs miljøskole er et gratis undervisningsopplegg for alle 4. klasser hvor barna lærer om avfall, kildesortering og hvordan vi kan ta vare på ressursene i avfallet.

ROAF miljøskole er midlertidig stengt ut året 2020 på grunn av Korona. Vi vil gjøre nye vurderinger etter jul.

ROAF ønsker å innarbeide gode holdninger hos barn når det gjelder miljø, natur/klima, gjenvinning og ombruk. Vi ønsker å bidra til bedre kildesortering og tilbyr alle barneskolene i ROAF et gratis opplegg som tar for seg disse temaene. Undervisningen er tilpasset kompetansemålene for 4.trinn.

ROAF miljøskole er et svært populært tilbud, og vi får gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. Undervisningsopplegget varer i 2 timer og 15 minutter. Den teoretiske delen varer i 40 minutter og inneholder også praktiske oppgaver. Deretter er vi ute på anlegget i omtrent 50 minutter.

På ROAF Miljøskole går vi igjennom det digitale læringsopplegget som heter Avfallspyramiden. Denne er bygget opp slik at kompetansemålene for fjerde trinn skal kunne dekke flere fag.

Den praktiske delen av besøket består av en omvisning på ROAFs gjenvinningsstasjon. Her vil det bli forklart hva som kan resirkuleres og hvorfor. Vi besøker mottak for farlig avfall, og fokuserer på hva som er farlig avfall og hvordan dette kan leveres og behandles på en miljøriktig måte.

Etter at vi har vært på befaring ute, er det satt av tid for elevene til å spise matpakke.

ROAF spanderer buss til og fra ROAF-skolen.

Tilbudet gjelder i kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog.

Sikkerhet

ROAF har stort fokus på sikkerhet når vi tar i mot besøk. Vi har kapasitet til å ta i mot inntil to skoleklasser (à 30 elever) daglig, i følge med to lærere/assistenter. Store grupper deles i to. ROAF låner ut refleksvester til alle. Det er viktig at elevene har godt skotøy på seg og er kledd for vær og vind.

Tidspunkt

Dagen starter hos ROAF kl. 09:00. ROAF bestiller transport som henter skoleklassen slik at dere er på plass til gitt tidspunkt. Dette avtales nærmere. Transport tilbake til skolen er kl. 11:15. ROAF organiserer og bekoster transport.

Skolemateriell

Returselskapet LOOP har utarbeidet hefter til bruk i skolen. Heftene er utviklet i nært samarbeid med flere kommuner og interkommunale avfallsselskaper. Forfatter Jorun Gulbrandsen har vært engasjert for å lage et pedagogisk undervisningstilbud om kildesortering og gjenvinning for barnehager, 1.-klasse, 4.-klasse og ungdomsskolen – tilpasset læreplanen i Kunnskapsløftet. Skolene kan ta kontakt med LOOP og bestille dette om skolen ønsker, gå inn på LOOPs nettsider.

Fyll ut påmeldingskjemaet, og vi tar kontakt med dere for å avtale en passende dag for besøk.

Velkommen!

Hvorfor bli med på miljøskolen?

  • Det er gratis.
  • En spennende og lærerik dag for både elever og lærere.
  • Vi frakter dere med buss, til og fra skolen.
  • Undervisningen varer i omtrent 2 timer, og består av både inne- og uteaktiviteter.
  • Miljø, kildesortering og holdninger er tema for dagen.

ROAF miljøskole er midlertidig stengt ut året 2020 på grunn av Korona. Vi vil gjøre nye vurderinger etter jul.

Kontaktinformasjon:
skole@roaf.no
Tlf.: 47346555