ROAF miljøskole – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAF miljøskole

ROAFs miljøskole er et gratis undervisningsopplegg for alle 4. klasser hvor barna lærer om avfall, kildesortering og hvordan vi kan ta vare på ressursene i avfallet.

ROAF miljøskole er midlertidig stengt pga Koronapandemien

ROAF ønsker å innarbeide gode holdninger hos barn når det gjelder miljø, natur/klima, gjenvinning og ombruk. Vi ønsker å bidra til bedre kildesortering og tilbyr alle barneskolene i ROAF et gratis opplegg som tar for seg disse temaene. Undervisningen er tilpasset kompetansemålene for 4.trinn.

ROAF miljøskole er svært populær, og vi får gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere på opplegget. Undervisningsopplegget varer i 2 timer og 15 minutter. Det vil være ca. 40 min med en teoretisk og praktisk del inne, før vi går ut i ca. 50 min.

På ROAF Miljøskole går vi igjennom det digitale læringsopplegget som heter Avfallspyramiden. Avfallspyramiden er bygget opp slik at kompetansemålene for fjerde trinn skal kunne dekke flere fag.

Den praktiske delen av besøket består av en omvisning på ROAFs gjenvinningsstasjon. Her vil det bli forklart hva som kan resirkuleres og hvorfor. Vi besøker mottak for farlig avfall, og har der fokus på hva som er farlig avfall og hvordan man kan levere og behandle dette på en miljøriktig måte.

Det blir satt av tid til å spise matpakken for elevene etter at vi har vært på befaring ute.

ROAF spanderer buss til og fra ROAF-skolen.

Tilbudet gjelder i kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog.

Sikkerhet

ROAF har stort fokus på sikkerhet når vi tar i mot besøk. Vi har kapasitet til å ta i mot inntil to skoleklasser (à 30 elever) daglig, i følge med to lærere/assistenter. Store grupper deles i to. ROAF låner ut refleksvester til alle. Det er viktig at elevene har godt skotøy på seg og er kledd for vær og vind.

Tidspunkt

Dagen starter hos ROAF kl. 09:00. ROAF bestiller transport som henter skoleklassen slik at dere er på plass til gitt tidspunkt. Dette avtales nærmere. Transport tilbake til skolen er kl. 11:15. ROAF organiserer og bekoster transport.

Skolemateriell

Returselskapet LOOP har utarbeidet hefter til bruk i skolen. Heftene er utviklet i nært samarbeid med flere kommuner og interkommunale avfallsselskaper. Forfatter Jorun Gulbrandsen har vært engasjert for å lage et pedagogisk undervisningstilbud om kildesortering og gjenvinning for barnehager, 1. klasse, 4. klasse og ungdomsskolen – tilpasset læreplanen i Kunnskapsløftet. Skolene kan ta kontakt med LOOP og bestille dette om skolen ønsker, gå inn på LOOPs nettsider.

Fyll ut påmeldigskjema, og vi tar kontakt med dere for avtale dag.

Velkommen!

Hvorfor bli med på miljøskolen?

  • Det er gratis.
  • En spennende og lærerik dag for elever og lærere.
  • Vi frakter dere med buss, til og fra skolen.
  • Undervisningen varer ca 2 timer med inne og ute aktiviteter.
  • Miljø, kildesortering og holdninger er tema for dagen.

ROAF miljøskole er midlertidig stengt pga Koronapandemien

Kontaktinformasjon:
skole@roaf.no
Tlf.: 46636210