Til hovedinnhold

Næringskunder

Vi har ulike næringskunder med ulike behov, og vi stiller krav til næringsaktører som skal levere avfall til oss.

Ulike skjema

Du finner ulike skjema for næringskunder her.

Bedriftskjema

Næringskunder til gjenvinningsstasjonen

Bedriftskunder som leverer under 6m3 mengder avfall skal bruke gjenvinningsstasjonene.

Les mer

Næringskunder over vekt

Næringskunder med store menger avfall, dvs over 6 m3, kan få levere avfallet over vekta. Usorterte lass blir avvist.

Les mer

Næringskunder til avfallsdeponi

Næringskunder kan levere avfall til deponering. Det må avtales i forkant.

Les mer

Farlig avfall fra næringskunder

ROAFs næringskunder skal levere farlig avfall til Skedsmo og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Les mer

Krav til byggavfall fra næringskunder

En del byggavfall er definert som farlig avfall, og krever særskilt behandling.

Les mer

Bedriftsavtale- Innsamling av husholdningslignende avfall

ROAF tilbyr innhenting og behandling av avfall fra næringskunder som har avfall som ligner husholdningsavfall, og som sorterer avfall etter samme regler som privatpersoner.

 

Les mer