Næringskunder – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Næringskunder

Vi har ulike næringkunder med ulike behov.

Skal du levere mindre mengder næringsavfall til gjenvinningsstasjonen, finne informasjon om avfallshenting eller avtale levering av store masser til deponi kan du lese mer her.

Ulike skjema

Du finner ulike skjema for næringskunder her

Bedriftskjema

Næringskunder til gjenvinningsstasjonen

Bedriftskunder leverer mindre mengder avfall til gjenvinningstasjonene.

Les mer

Farlig avfall fra næringskunder

ROAFs næringskunder skal levere farlig avfall til Skedsmo og/eller Aurskog- Høland gjenvinningsstasjon.

Les mer

Krav til byggavfall fra næringskunder

En del byggavfall er definert som farlig avfall, og krever særskilt behandling.

Les mer

Næringskunder til avfallsdeponi

Næringskunder kan levere avfall til deponering

Les mer

Ny kunde for henting av næringsavfall

ROAF tilbyr innhenting og behandling av avfall fra næringskunder som sorterer avfall som husholdningsavfall.

 

Les mer