Til hovedinnhold

Næringskunder til gjenvinningsstasjonen

Bedriftskunder som leverer under 6m3 mengder avfall skal bruke gjenvinningsstasjonene.

På våre gjenvinningsstasjoner kan næringskunder levere de fleste avfallstyper så lenge det er under 6 m3 og det ikke er farlig avfall. Det tilkommer en brukerbetaling på kr. 100,- eks. MVA per leveranse.

Alle næringskunder må betale kr. 100,- per gang for å få levere avfall på gjenvinningsstasjonen.

I tillegg er det ulike satser for ulike typer avfall.

Betalingssatser på gjenvinningsstasjonen:

 • De fleste avfallstyper, gjelder også for hageavfall, (i parentes står prisen inkl mva):
  • 1 m3   kr. 360,-  (450,-)
  • 2 m3   kr. 440,-  (550,-)
  • 3 m3   kr. 520,-  (650,-)
  • 4 m3   kr. 600,-  (750,-)
  • 5 m3   kr. 680,-  (850,-)
  • 6 m3   kr. 760,-  (950,-)
 • Fyllmasse inntil 0,5 m3     kr. 880,-  (1100,-)
 • Fyllmasse 0,5 – 1 m3         kr. 1000,- (1250,- inkl.)

Eksempel på fyllmasser: isolasjon, porselen, keramikk, stein og jord.


Brukerbetaling er inkludert levering av disse avfallstypene:

 • Papp og papir
 • Komplekst jern
 • Elektrisk og elektronisk avfall

 

 

Kreosot og impregnert treverk kan leveres på gjenvinningsstasjonen, mot egen pris og at det deklareres.

Hva kan du levere?

Maks mengde er 6 kubikk.

 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • Byggavfall
 • Farlig avfall (kun avd. Berger og Aurskog-Høland)
 • KFK-holdige kuldemøbler
 • Emballasje av glass- og metall
 • Hageavfall
 • Papp, papir, kartong
 • Metaller
 • Komplekst jern
 • Spylekanner
 • Hardplast
 • Plastfolie
 • Plastemballasje i retursekk
 • Annen plast
 • Europaller
 • Brennbart/ikke egnet til sortering
Farlig avfall fra næringskunder