Til hovedinnhold

Næringskunder til gjenvinningsstasjonen

Bedriftskunder som leverer under 6m3 mengder avfall skal bruke gjenvinningsstasjonene.

På våre gjenvinningsstasjoner kan næringskunder levere de fleste avfallstyper så lenge det er under 6 m3 og det ikke er farlig avfall. Det tilkommer en brukerbetaling på kr. 125,- inkl.mva per leveranse.

Betalingssatser på gjenvinningsstasjonen:

 • De fleste avfallstyper, gjelder også for hageavfall.
  • 0-1 m3   kr. 450,- (inkl.mva)
  • 1-2 m3   kr. 550,- (inkl. mva)
  • 2-3 m3   kr. 650,- (inkl.mva)
  • 3-4 m3   kr. 750,- (inkl.mva)
  • 4-5 m3   kr. 850,- (inkl. mva)
  • 5-6 m3   kr. 950,- (inkl.mva)
 • Fyllmasse inntil 0,5 m3     kr. 1100,- (inkl. mva)
 • Fyllmasse 0,5 – 1 m3         kr. 1250,- (inkl. mva)

Eksempel på fyllmasser: isolasjon, porselen, keramikk, stein og jord.


Brukerbetaling er inkludert levering av disse avfallstypene:

 • Papp og papir
 • Komplekst jern
 • Elektrisk og elektronisk avfall

Kreosot og impregnert treverk kan leveres på gjenvinningsstasjonen, mot egen pris og at det deklareres.

Hva kan du levere?

Maks mengde er 6 kubikk.

 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • Byggavfall
 • Farlig avfall (kun avd. Berger og Aurskog-Høland)
 • KFK-holdige kuldemøbler
 • Emballasje av glass- og metall
 • Hageavfall
 • Papp, papir, kartong
 • Metaller
 • Komplekst jern
 • Spylekanner
 • Hardplast
 • Plastfolie
 • Plastemballasje i retursekk
 • Annen plast
 • Europaller
 • Brennbart/ikke egnet til sortering
Farlig avfall fra næringskunder