Næringskunder til gjenvinningsstasjonen – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Næringskunder til gjenvinningsstasjonen

Bedriftskunder leverer mindre mengder avfall til gjenvinningstasjonene.

På våre  gjenvinningsstasjoner kan næringskunder levere inn de fleste avfallstyper så lenge det er under 6 m3 og det ikke er farlig avfall.

Betalingssatser på gjenvinningsstasjonen, eks mva:

  • Avfallsleveranser inntil 1 m3 kr 280.-
  • Avfallsleveranse 1-3 m3 kubikk kr 560
  • Leveranser over 3-6 m3 kubikk kr 880.-

Følgende er gratis å levere:

 • Papp og papir
 • Komplekst jern
 • Elektrisk og elektronisk avfall

Leveranser over 6 m3 skal leveres og veies over vekta på

 • Skedsmo gjenvinningsstasjon kl 07.00 -15:00
 • Aurskog-Høland, i gjenvinningstasjonens åpningstider

Hva kan du levere?

 • Elektrisk- og elektronisk avfall (gratis)
 • Byggavfall
 • Farlig avfall
 • KFK-holdige kuldemøbler
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall
 • Papp og papir (gratis)
 • Metaller
 • Komplekst jern (gratis)
 • Spylekanner
 • Hardplast
 • Plastfolie
 • Plastemballasje i retursekk
 • Annen plast
 • Europaller
 • Restavfall inntil 6 m3