Næringskunder til gjenvinningsstasjonen – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Næringskunder til gjenvinningsstasjonen

Bedriftskunder som leverer mindre mengder avfall kan bruke gjenvinningstasjonene.

På våre  gjenvinningsstasjoner kan næringskunder levere inn de fleste avfallstyper så lenge det er under 6 m3 og det ikke er farlig avfall.

Betalingssatser på gjenvinningsstasjonen, eks mva (inkl mva):

 • Fyllmasse inntil 0,5 m3     kr. 880,-  (1100,-)
 • Fyllmasse 0,5 – 1 m3         kr. 1000,- (1250,-)
 • Øvrige avfallstyper:
  • 1 m3   kr. 360,-  (450,-)
  • 2 m3   kr. 440,-  (550,-)
  • 3 m3   kr. 520,-  (650,-)
  • 4 m3   kr. 600,-  (750,-)
  • 5 m3   kr. 680,-  (850,-)
  • 6 m3   kr. 760,-  (950,-)

Fyllmasser: eks. isolasjon, porselen og keramikk.

Priser for hageavfall er det samme som øvrige avfallstyper per m3

 

Følgende avfallstyper er gratis for næringskunder å levere:

 • Papp og papir
 • Komplekst jern
 • Elektrisk og elektronisk avfall

 

Leveranser over 6 m3 skal leveres og veies over vekta på

 • Skedsmo gjenvinningsstasjon kl 07.00 -15:00
 • Aurskog-Høland, i gjenvinningstasjonens åpningstider

 

NB!

Vi tar ikke i mot store mengder, over 6m3, med impregnert trevirke eller kreosot fra næringskunder. Næringskunder med under 6 m3 kan levere dette på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner mot betaling.

Vi kan ikke ta i mot disse avfallstypene på grunn av påbud om klimavern.

Hva kan du levere?

 • Elektrisk- og elektronisk avfall (gratis)
 • Byggavfall
 • Farlig avfall
 • KFK-holdige kuldemøbler
 • Emballasje av glass- og metall
 • Hageavfall
 • Papp, papir, kartong (gratis)
 • Metaller
 • Komplekst jern (gratis)
 • Spylekanner
 • Hardplast
 • Plastfolie
 • Plastemballasje i retursekk
 • Annen plast
 • Europaller
 • Restavfall inntil 6 m3