Til hovedinnhold

Nyetablering og utstyrsoverganger

ROAF gir råd og stiller krav til renovasjonsløsningen i både nye byggeprosjekter, og i prosjekter der det er aktuelt med utstyrsovergang.

ROAF har fokus på å etablere permanente nedgravde renovasjonsløsninger, og vi har gode tilskuddsordninger. Ordningene gjelder kun for utstyrsoverganger i allerede etablerte borettslag og sameier. Nye byggeprosjekter får ikke tilskudd.

ROAF skal godkjenne kapasitet, plassering og type renovasjonsløsning. Vi skal også godkjenne adkomst, oppstillingsplass og manøvreringsmønster for renovasjonsbilen.

Dette gjelder både i nye byggeprosjekter og i prosjekter for utstyrsovergang.

Overflatebeholdere

Avfallsbrønner

ROAF gir også innspill i plan- og reguleringssaker vedrørende renovasjonsløsningene for å sikre at plassering, adkomst og manøvreringsforhold er i henhold til våre krav og føringer. Hensikten er å plassere områder i både plankart og utomhusplan avsatt til innsamling av husholdningsavfall.

Vi veileder eksisterende borettslag og sameier i saker som omhandler utstyrsovergang. Ta kontakt med oss dersom ditt borettslag eller sameie ønsker overgang fra avfallsbeholdere til avfallsbrønner.

For å komme i kontakt med rådgiver i ROAF send epost til samfunnsutvikling@roaf.no eller ring 40 00 29 79

Du kan lese mer om krav til renovasjonsløsningen i denne renovasjonstekniske veilederen.

Ulike renovasjonsløsninger

Avfallsbrønner
I ROAFs eierkommuner er det tillatt å etablere både delvis og fullt nedgravde avfallsbrønner. Avfallsbrønner av begge typer må velges fra vår leverandørliste, som kan lastes ned på roaf.no

Bunntømte overflatecontainere
Bunntømte overflatecontainere ligner på en tradisjonell avfallsbrønn, men er ikke gravd ned i bakken. Containeren er plassert på bakken, men ser ut som og tømmes likt som en avfallsbrønn – med kran.

Stasjonære avfallssug
Prinsippet med stasjonære avfallssug er det samme som med mobile avfallssug. Avfallet suges gjennom rør i bakken via vakuum. Det som skiller stasjonære avfallssug fra mobile er at avfallet mellomlagres i innkasttårnet og deretter suges til en sentral etter behov eller når det er fullt. Terminalen betjenes ikke av en sugebil, men en tradisjonell krokbil. Avfallet suges inn i containere i terminalen som ofte er plassert langt unna selve boområdet.

Mobile avfallssug
Mobile avfallssug er en renovasjonsløsning som betjenes med en «sugebil» og ikke en tradisjonell renovasjonsbil. Publikum legger fra seg avfallet i innkasttårn som er plassert strategisk med tanke på inngangsdører og maksimal gåavstand. Avfallet lagres midlertidig i tanker under bakken og er usynlig for andre enn renovatøren. En gang i uken tømmes restavfallstankene av ROAF. Da suger sugebilen avfallet ut av tankene via et dockingpunkt som er plassert utenfor selve boområdet.

Tradisjonelle avfallsbeholdere
Tradisjonelle avfallsbeholdere er som regel grønne plastbeholdere som plasseres på husstandsnivå.

Hytterenovasjon
Må avklares i samråd med kommunen og ROAF

tømming med kran

Nedgravde beholdere

kran løfter beholder

Ta kontakt

Ta kontakt med oss for veiledning og råd.

Rådgiver for nye byggeprosjekter, utstyrsovergang og moderne innsamlingsløsninger kan nås på epost: samfunnsutvikling@roaf.no

eller ring 40 00 29 79

 

TILSKUDD:

  • ROAF gir tilskudd på innkjøpskostnaden per avfallsbrønn på inntil kr. 30.000
  • Gjelder kun for utstyrsoverganger for borettslag og sameier. ( ref. kap 10. i veileder)