Velkommen

Familiedag for liten og stor. Bli med på spennende omvisning i sorteringsanlegget, eller hva med å sitte i en avfallsbil? I tillegg blir det mye annet gøy og lærerikt.

Åpen dag på ROAF

Råd før du kommer

Her er noen praktiske tips før du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Kirstis råd før du kommer til gjenvinningsstasjonen

Hva blir avfallet til?

Her kan du lese om hva avfallet ditt blir til.

Hva blir avfallet til?

20.08.2018

Åpen dag på ROAF

Hvordan er det å sitte i en avfallsbil? Hva skjer med bananskallet du kaster i den grønne posen? Hvordan klarer maskinene å finne de ulike plast-typene? Hvorfor er det viktig med ombruk? Og...

Les mer
Brunsnegler

09.08.2018

Svartelista planter og brunsnegler

Vi må sørge for å bevare naturlig mangfoldet, derfor må fremmede arter ikke havne i...

Les mer
potetskrelling

11.04.2018

Nesten 9 av 10 tar feil om matavfall

Hele 86 prosent av oss tror brukt plastemballasje er et større miljøproblem enn matsvinn....

Les mer
Sortering av emballasje. Foto: Fartein Rudjord

05.07.2018

Derfor kildesorterer ikke folk i Akershus avfallet sitt

Orker ikke. Har ikke tid. Det blir så rotete på kjøkkenbenken. Dette er blant...

Les mer
banan og plast

01.06.2018

Hvorfor sortere riktig?

Vårrengjøring fører med seg mye feilsortering. Det er alles ansvar å sørge for å...

Les mer

Matavfall skal i grønn pose

Mat skal først og fremst nytes og spises opp, men så skal alt matavfall i grønn pose -Alltid!

Matavfall

Velkommen alle 4.klassinger

ROAF miljøskole er et gratis tilbud til alle som går i fjerde klasse.
Vi ønsker å innarbeide gode holdninger hos barn når det gjelder miljø, natur/klima, gjenvinning og ombruk. Vi ønsker å bidra til at barna får mer kunnskap om kildesortering.

ROAF miljøskole

Visste du at ...

ROAF drifter Norges mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall hvor innsamlet avfall ettersorteres.

Ettersorteringsanlegget