Enkelt for deg - bra for miljøet

Hos ROAF er vi kjent for å være gode på innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi drifter Norges mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet. Vi vil vise Norge hvor viktig det er å kildesortere, hvordan kretsløpet fungerer – hvordan avfall kan få helt ny verdi.

Henting av avfall og helligdager

Det er mange helligdager fremover. Det medfører endrede hentetider av avfall

Når henter vi avfallet ditt?

Miljøbilen

Uke 15 begynner Miljøbilen på sin vårlige innsamling. Møt opp og lever småelektronikk og farlig avfall som f.eks batterier, ødelagte mobiler, el.leker, lyspærer, olje, maling osv

Miljøbilen rutetider vår 2018

16.04.2018

Teleløsningen stopper renovasjonsbilen

Våren kommer for fullt og teleløsningen påvirker veiene og fremkommeligheten og gir ekstra utfordringer for våre renovatører.

Les mer

10.04.2018

Vi sorterer plasten for deg!

Ja, innbyggerne i ROAFs kommuner har virkelig «verdens enkleste» plastsortering. Du skal bare...

Les mer

11.04.2018

Nesten 9 av 10 tar feil om matavfall

Hele 86 prosent av oss tror brukt plastemballasje er et større miljøproblem enn matsvinn....

Les mer

09.04.2018

Plast på avveie

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. En stor andel kommer fra land som ikke har...

Les mer

05.04.2018

Miljøbilen rutetider vår 2018

Miljøbilen kommer snart til deg! Til Miljøbilen kan du gratis levere farlig avfall og småelektronikk.

Les mer

Få varsel på mobilen

Last ned vår app og få tømmekalender på mobilen din. Du får vite hvilken type avfall som hentes på hvilke dager, og du får varsel om når det er på tide å sette frem beholderen.

Varsel på mobilen

Velkommen alle 4.klassinger

ROAF miljøskole er et gratis tilbud til alle som går i fjerde klasse.
Vi ønsker å innarbeide gode holdninger hos barn når det gjelder miljø, natur/klima, gjenvinning og ombruk. Vi ønsker å bidra til at barna får mer kunnskap om kildesortering.

ROAF miljøskole

Visste du at ...

ROAF drifter Norges mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall hvor innsamlet avfall ettersorteres.

Ettersorteringsanlegget