Hageavfall - kompost – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Hageavfall – kompost

ROAF kompostjord er et fint jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer, vi produserer dette av hageavfallet som kommer inn på våre gjenvinningsstasjoner

 

Hva er hageavfall?

Med hageavfall mener vi organisk materiale som oppstår i og rundt hagen din, for eksempel løv, kvister og gress. Stein og jord ønsker vi ikke å blande inn i hageavfallet vårt.

Hageavfallet blir kvernet opp og lagt i ranker her på ROAF Miljøpark, rankene blir vendt på og vannet og etter ett til halvannet år, når prosessen er ferdig, så blir komposten blandet ut med sand og kan kjøpes på våre gjenvinningsstasjoner (foruten Lørenskog) Det blir jevnlig tatt jordprøver som blir sendt til analysering for en rekke parametere (bl.a. tungmetaller og andre forurensninger) for å kvalitetssikre kompostjorden før salg.

Hageavfall er gratis å levere på gjenvinningsstasjonen (for private).

Alt hageavfall som leveres ROAF blir til kompost.

Hagetips/hagestell om våren

 • Kjøp god jord.
 • Pass på at det er god drenering, slik at plantene ikke drukner.
 • Legg leca kuler eller stein i bunnen på krukker.
 • Gjødsle, gjerne organisk.
 • Vann ikke for mye eller for lite. Selv om det har regnet er det ikke sikkert at fuktigheten har trukket langt nok ned i jorda.
 • Husk at planter vokser, så gi de plass til å vokse. Ikke plante de for nærme hverandre.
 • Knip av visne blomster, så kommer det nye.
 • Finn planter/blomster som kommer igjen år etter år, planlegg plasseringen i bedene slik at når en blomst avblomstrer for sesongen så er en ny plante i blomst. Ved god planlegging her så har man et bed som vil gi deg blomstrende glede fra vår til høst, år etter år.
 • Husk å få med røttene når du luker ugress, hvis ikke så kommer det bare tilbake.
 • Viktigst av alt, kos deg med hagearbeidet og hagen din, det er terapi for kropp og sjel!!

Vi selger kompostjord

ROAF kompostjord er et jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Produktet er fremstilt av hage- og parkavfall som blir kvernet og varmkompostert i ca. 1 år. Kompostjorda vi produserer, selger vi svært rimelig i løs vekt.

Kompstjorden kan brukes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.
Komposten kan også brukes på grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller forvekster.

Produktet skal legges ut i lag på maksimalt 5 cm tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.

ROAFs kompostjord er godkjent hos mattilsynet. Her kan du lese mer om organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier

Slik bruker du ROAF kompostjord:

 • Plen: Når du skal tilføre plenen ny næring, legg på et lag som er ca. 1-2 cm tykt.
 • Hekk og busker: Legg et lag på ca. 5 cm rundt plantene.
 • Potter, bed og kjøkkenhage: Bland ROAF kompostjord med annen jord, 1 del kompost og 2 deler annen jord. Kompostjorda er svært konsentrert
 • NB! Ikke bruk på surjordsplanter. ROAF kompostjord har høy pH (>7).

Pris:

Ferdigblandet kompost:
(Råkompost med 50% sand)

 • 1 m3: kr 350,-
 • 0,25 m3 (250 liter): kr 100,-

Råkompost:

 • 1 m3: kr 500,-
 • 0,25 m3 (250 liter): kr 250,-

100% torvfri

ROAF sin kompostjord er helt fri for torv og er dermed et veldig miljøvennlig alternativ

 

Godkjent av mattilsynet

ROAF kompostjord er godkjent av mattilsynet