Hageavfall – kompost

ROAF kompostjord er et fint jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer.  Dette produserer vi av hageavfallet som kommer inn på våre gjenvinningsstasjoner. Jorden er fri for torv, brunsnegler, bakterier og ugressfrø.

 

Hva er hageavfall?

Med hageavfall mener vi organisk materiale som oppstår i og rundt hagen din, for eksempel løv, kvister og gress. Stein og jord ønsker vi ikke å blande inn i hageavfallet vårt.

Hageavfallet blir kvernet opp og lagt i ranker her på ROAF Miljøpark, rankene blir vendt på og vannet og etter ett til halvannet år, når prosessen er ferdig, blir komposten blandet ut med sand og kan kjøpes på våre gjenvinningsstasjoner (gjelder ikke Lørenskog). Det blir jevnlig tatt jordprøver som blir sendt til analysering for en rekke parametere (bl.a. tungmetaller og andre forurensninger) for å kvalitetssikre kompostjorden før den legges ut for salg.

Hageavfall er gratis å levere på gjenvinningsstasjonen (for private).

Alt hageavfall som leveres ROAF blir til kompost.

Torvfri jord

Hageavfall er organisk materiale som oppstår i og rundt hagen din, for eksempel løv, kvister og gress. Kompostjorden hos ROAF er 100 prosent fri for torv og er dermed et veldig miljøvennlig alternativ.

Torv er en av de viktigste naturlige miljøene som binder C02 fra luften. Jord med torv bør unngås. ROAF sin kompostjord er uten torv.

Hagetips/hagestell om våren

 • Kjøp god jord.
 • Pass på at det er god drenering, slik at plantene ikke drukner.
 • Legg leca-kuler eller stein i bunnen på krukker.
 • Gjødsle, gjerne organisk.
 • Vann ikke for mye eller for lite. Selv om det har regnet er det ikke sikkert at fuktigheten har trukket langt nok ned i jorda.
 • Husk at planter vokser, og de trenger plass til å vokse. Ikke plante dem for nærme hverandre.
 • Knip av visne blomster, så kommer det nye.
 • Finn planter/blomster som kommer igjen år etter år, planlegg plasseringen i bedene slik at når en blomst avblomstrer for sesongen så er en ny plante i blomst. Ved god planlegging har man et bed som vil gi deg blomstrende glede fra vår til høst, år etter år.
 • Husk å få med røttene når du luker ugress, hvis ikke kommer det bare tilbake.
 • Viktigst av alt, kos deg med hagearbeidet og hagen din, det er terapi for kropp og sjel!!

Vi selger kompostjord

ROAF kompostjord er et jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Produktet er fremstilt av hage- og parkavfall som blir kvernet og varmkompostert i ca. 1 år. Kompostjorda vi produserer, selger vi svært rimelig i løs vekt.

Kompstjorden kan brukes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.
Komposten kan også brukes på grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller forvekster.

Produktet skal legges ut i lag på maksimalt 5 cm tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.

ROAFs kompostjord er godkjent hos mattilsynet. Her kan du lese mer om organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier

Priser:

 • «Rett i Potta» kompost i sekk, 40 liter: 75,-
 • «Helt rå» kompost i sekk, 18 liter: 40,-
 • Dekkbark/flis:
  • 1/4 kubikk: 30,-
  • 1 kubikk: 100,-
 • Ferdigblandet kompost:
  • 1/4 kubikk: 100,-
  • 1 kubikk: 350,-
 • Rå-kompost løst:
  • 1/4 kubikk: 150,-
  • 1 kubikk: 500;-
helt rå kompost

helt rå kompost

Slik bruker du ROAF kompostjord:

 • Plen: Når du skal tilføre plenen ny næring legger du på et lag som er ca. 1-2 cm tykt.
 • Hekk og busker: Legg et lag på ca. 5 cm rundt plantene.
 • Potter, bed og kjøkkenhage: Bland ROAF kompostjord med annen jord, 1 del kompost og 2 deler annen jord. Kompostjorda er svært konsentrert.
 • NB! Ikke bruk på surjordsplanter. ROAF kompostjord har høy pH (>7).

Priser:

 • «Rett i Potta» kompost i sekk, 40 liter: 75,-
 • «Helt rå» kompost i sekk, 18 liter: 40,-
 • Dekkbark/flis:
  • 1/4 kubikk: 30,-
  • 1 kubikk: 100,-
 • Ferdigblandet kompost:
  • 1/4 kubikk: 100,-
  • 1 kubikk: 350,-
 • Rå-kompost løst:
  • 1/4 kubikk: 150,-
  • 1 kubikk: 500;-

Man må hente og kjøpe komposten på gjenvinningsstasjonen.

100% torvfri

ROAFs kompostjord er helt fri for torv og er dermed et veldig miljøvennlig alternativ.

Komposten er hygienisert og fri for brunsnegler, bakterier og ugressfrø.

 

Godkjent av mattilsynet

ROAFs kompostjord er godkjent av mattilsynet