Fra hage til hage.

ROAF lager flott kompostjord av hageavfall levert av våre kunder. Jorden er helt fri for brunsnegler, bakterier og ugressfrø. Vi selger flere typer jord, både jordforbedringsmidler og fullverdig plantejord.

 

Hva er hageavfall?

Med hageavfall mener vi organisk materiale som oppstår i og rundt hagen din. For eksempel løv, kvister og gress. Vi ønsker ikke å blande stein og jord inn i hageavfallet vårt.
Hageavfall er gratis å levere.

Vi selger kompostjord og plantejord

På alle gjenvinningsstasjonene selger vi kompostjord og plantejord i sekker (dessverre utsolgt ut 2024). I tillegg selger vi blandet kompost i bulk på alle gjenvinningsstasjoner.

 • «Rett i potta»-plantejord (UTSOLGT):
  • 40l: kr. 50,-
 • «Helt rå»-kompostjord:
  • 18l: kr. 30,-
 • Blandet kompost løst/bulk:
  • 1⁄4 kubikk: kr. 100,-
  • 1 kubikk: kr. 350,-
 • Rå-kompost løst/ i bulk (kun Berger):
  • 1⁄4 kubikk: kr. 150,-
  • 1 kubikk: kr. 500,-

Slik bruker du ROAF «rett i potta»-plantejord:

1. Hell plantejorden rett i bedet eller i blomsterkrukken, så er den klar til å plante i.
2. Fukt med vann
3. Den er ypperlig i eget drivhus

Slik bruker du ROAF «helt rå»-kompostjord:

1. Plen: Når du skal tilføre plenen ny næring legger du på et lag som er ca. 1-2 cm tykt.
2. Hekk og busker: Legg et lag på ca. 5 cm rundt plantene.
3. Potter, bed og kjøkkenhage: Bland ROAF kompostjord med annen jord, 1 del kompost og 2 deler annen jord. Kompostjorda er svært konsentrert.

Fra hage til hage

Hageavfallet blir kvernet opp og lagt i ranker her på ROAF Miljøpark. Hageavfallet blir varmkompostert. Rankene blir vendt på og vannet jevnlig, og når prosessen er ferdig, er den klar for å gi næring tilbake til hagene.

Det blir jevnlig tatt jordprøver som blir sendt til analyse, bl.a. for tungmetaller og andre forurensninger, for å kvalitetssikre kompostjorden før den legges ut for salg.

Alt hageavfall som leveres ROAF blir kompostert og ferdig produkt tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Kompostjorden kan brukes på jordbruksareal, private hager og parker. All ROAFs kompostjord er hygienisert og fri for brunsnegler, bakterier og ugressfrø, og er godkjent av mattilsynet.

NB! Ikke bruk på surjordsplanter. ROAF kompostjord har høy pH (>7).

Torvredusert jord

Torv er en av de viktigste elementene i et naturlig miljø som binder C02. Kompostjorden til ROAF er helt torvfri, plantejorden har lite torv ispedd seg, og er derfor et godt alternativ til det som finnes på det åpne markedet.

Her kan du lese mer om organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier