Personvern og informasjonskapsler – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Personvern og informasjonskapsler

Når du bruker nettsidene til Romerike Avfallsforedling (ROAF) legger nettleseren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen benyttes til å bedre innholdet på nettsidene.

Analyse og sporing

ROAF benytter Google Analytics for å analysere bruken av nettstedet og forbedre innhold, informasjonsarkitektur og funksjonalitet. Google Analytics lagrer deler av IP-adressen til besøkende for å samle inn geografisk informasjon, men ROAF har aktivert en IP-anonymisering i sporingskoden for å styrke personvernet ditt. Google Analytics benytter følgende informasjonskapsler:

  • _ga, _gat_gtag_UA_28286713_1, _gid

ROAF benytter YouTube til å vise video på nettsiden. Når du besøker en side som kan vise YouTube-video, benyttes følgende informasjonskapsler:

  • __sonar, _ga, llbcs, endscreen-metadata-editor-gh, IDE, NID, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

For å kunne vise kart over returpunkter og gi besøkende informasjon om hentetider på adresser, bruker vi Norkarts Min Renovasjon-widget. Den benytter følgende informasjonskapsler:

  • ARRAffinity

Logging av søkeord

ROAF lagrer informasjon om søkeordene du benytter på nettsiden. Denne informasjonen bruker vi til å bedre innhold, tilgjengelighet og navigasjon for brukerne våre. Denne statistikken er helt anonym, og kan ikke kobles til noen opplysninger om person, datamaskin/enhet eller IP-adresse.

Lokasjonsdata

For å kunne finne nærmeste gjenvinningsstasjon, benytter ROAF – hvis brukeren gir eksplisitt tilgang til å gjøre det – lokasjonsdata fra brukerens nettleser/datamaskin/enhet.

Saksbehandling og arkiv

Ved innsending av skjemaer opplyser brukeren om data som er nødvendig for at ROAF skal få utført sine tjenester. Disse er grunnlag for videre behandling av søknaden. ROAF bruker Public 360 som sak- og arkivsystem med elektronisk journalføring og lagring av dokumenter. Skjema som blir fylt ut på nettsiden blir lagret her. Respektive avdelinger følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.

ROAF behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter bl.a. personopplysningslov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov.

E-post og telefon

ROAF benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Kundehenvendelser angående renovasjon blir lagret i KomTek. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som en del av saksbehandling, journalføres her.

ROAFs medarbeidere benytter  e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Utsendelse av SMS

Vi benytter Kom.tek som verktøy for utsendelse av SMS. Kom.tek henter blant annet informasjon fra nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Regler om kontaktregisteret er gitt i eForvaltningsforskriften. Det er bare stat og kommune som kan hente informasjon fra kontaktregisteret. Dine opplysninger er registrert i det felles nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan oppdatere din kontaktinformasjon og lese mer om registeret på norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Besøk hos ROAF

Besøk hos ROAF registreres i eget system. Data som lagres her brukes til statistikk, men først og fremst til evakueringsliste ved brann.

Kamera på gjenvinningsstasjon

Vi har overvåkingskamera på alle våre gjenvinningsstasjoner.

I tillegg er det kameraer flere steder i ROAF miljøpark. Disse benyttes til å sikre områdene for  innbrudd, tyveri og andre typer sikkerhetsbrudd. Kameraene overvåkes av Skankontroll etter stengetid på gjenvinningsstasjonene. Opptakene slettes når det ikke er en saklig grunn til å oppbevare disse og senest innen 7 dager.

Opplysninger om ansatte

ROAF behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Dette ivaretas etter gjeldene regelverk.

Rettigheter

Alle som spør har rett til å få grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. ROAF har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av ROAFs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger ROAF ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Varslingstjeneste

ROAF har egen varslingstjeneste for varsling av kritiske forhold, for ansatte og innleide i Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). Varslingstjenesten driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS. Her er nettside for intern varsling.

 

Kontakt oss

E-post: kundesenter@roaf.no

Telefon: +47 40002979
Postadresse: Postboks 98, 2021 Skedsmokorset