image for illustration
Til hovedinnhold

Kildesortering

Kildesortering er et enkelt og effektivt miljøtiltak som alle kan utføre. Avfall er ressurser som kan brukes om igjen – og på den måten sørge for at mest mulig av verdiene forblir i kretsløpet.

Å gjenvinne ressurser i avfallet lar seg gjøre når vi alle kildesorterer. Når du og din familie sorterer matavfall i grønn pose, plast i restavfall, papp og papir i egen beholder og leverer glass- og metallemballasje til et av våre returpunkter,  så bidrar du til «det grønne skiftet». Vårt ettersorteringsanlegg sorterer ytterligere i diverse materialer.

Når du skal levere avfall (eller ombruk) til gjenvinningsstasjonen er det viktig at avfallet er sortert på forhånd, og at du kaster riktig avfallstype i riktig container. På denne måten sørger vi for at ditt avfall blir til nye produkter.

Vi ønsker å gjenvinne mest mulig av råvarene, minst mulig bør gå til energiutnyttelse.

Takk for at du kildesorterer, vi vet at det nytter!

Eksempel på kildesorteringssystem.

Visste du at..

  • Mål for ROAF er 65 % ombruk og gjenvinning innen 2035.
  • Vi sorterer alt vi henter og alt som du leverer.
  • Vi ønsker at alle innbyggere produserer minst mulig avfall

Matavfall

Matavfall skal i grønn pose – alltid.

Les mer

Plast

ROAF sorterer plasten for deg, derfor skal du kaste plast i restavfallet.

Les mer

Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje går til materialgjenvinning, og blir råstoff til nye produkter....

Les mer

Papp, papir og kartong

Papp og papir er lett å sortere og nesten alt kan resirkuleres

Les mer

Restavfall

Restavfall er det avfallet som er igjen når alle avfallstyper som kildesorteres, er sortert ut....

Les mer

Klær og tekstiler

Alt av slitte klær og tekstiler skal leveres til ombruk og gjenvinning. Til og med kosebamsen...

Les mer

Uegnet til gjenvinning

Avfall som ikke kan materialgjenvinnes til nye produkter og er for slitt eller ødelagt til...

Les mer

Grovavfall

Grovavfall er gjenstander som er for store til å plassere i avfallsbeholderen hjemme, eller til...

Les mer

Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk- og elektroniskavfall (EE-avfall) er alle produkter som bruker strøm – enten det er...

Les mer

Hageavfall – kompost

ROAF kompostjord er et fint jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og...

Les mer

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder miljøfarlige stoffer som kan føre til alvorlig forurensning og skader...

Les mer

Hagerømlinger og fremmede arter

Visste du at mange hageplanter som spres til naturen er en av de største truslene mot det...

Les mer

Ombruk

Når gamle ting du ikke har bruk for lenger kan gjenbrukes av andre, sparer vi miljøet for...

Les mer

Hard plast

Store produkter av hard plast skal tas med til gjenvinningsstasjonen.

Les mer

Fritidsbåter

Vi tar imot fritidsbåter på Skedsmo og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon

Les mer

Bildekk

Alle forhandlere av bildekk er pliktig til å ta i mot kasserte dekk vederlagsfritt. Med...

Les mer