image for illustration
Til hovedinnhold

Uegnet til gjenvinning

Avfall som ikke kan materialgjenvinnes til nye produkter og er for slitt eller ødelagt til ombruk, må leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner. Der skal det kastes i containere merket «Uegnet til gjenvinning».

ødelagt stol -pixabay

ødelagt stol -pixabay

Avfall som er uegnet til gjenvinning blir til fjernvarme

Avfallet sendes videre til en forbrenningsovn hvor det føres gjennom ovnen og blir fullstendig utbrent. Temperaturen i ovnskammeret kontrolleres for å unngå fordamping av tungmetaller og andre skadelige stoffer. Røykgassen som produseres under forbrenning kjøles ned og det produseres damp som benyttes til å produsere strøm og varme.

Røykgassen blir filtrert for forurensinger som støvpartikler og tungmetaller før det slippes ut. Det som kommer ut av pipen er vanndamp samt gasser som nitrogendioksyd og karbondioksyd. Utslippene måles kontinuerlig for å sikre at utslippsverdiene ikke overstiges.

Energien blir tilbakeført som energi, strøm og fjernvarme.

Container merket Uegnet til gjenvinning

Container merket Uegnet til gjenvinning

Avfall som er uegnet til gjenvinning:

 • Utslitte tøykofferter
 • Skumgummimadrasser
 • CD/DVD
 • Oppblåsbare Badebasseng/badeleker
 • Isopor (f.eks brukt som emballasje)
 • Vinduer som ikke er produsert i tidsrommet 1965-1990
 • Tilgrisede tekstiler (male-oljeflekker ol.)
 • Blandingsprodukter som;
  • sofa, stoler med stoff/skinn som sitter fast (uten metall)
  • bilder m/rammer
  • speil m/rammer
  • Ringpermer
  • Hyller/seksjoner med glass som ikke enkelt kan fjernes
  • Saccosekk
  • Flettekurver
  • Brukt tapet
  • PVC-rør
  • Trekkerør
  • Tau
  • Juletre- og vednett

Visste du at

 • Ett kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på fullguffe i to timer?

Uegnet til gjenvinning

På alle gjenvinningsstasjoner er det en egen container til avfall som defineres i denne kategorien.

Å levere denne type avfall koster:

 • inntil 1 m³: kr 200,-
 • 1-2 m³: kr 300,-
 • 2-3 m³: kr 400,-
 • 3-4 m³: kr 500,-
 • 4- 5 m³: kr 600,-
 • 5-6 m³: kr 700,-
Gjenvinningsstasjoner Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?