Når henter vi avfallet ditt? – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS
image for illustration

Når henter vi avfallet ditt?

Skriv inn din adresse og du vil få oversikt over når vi kommer og henter avfall hos deg. Start med å skrive navnet på gaten/veien du bor i, da får du opp forslag og du kan trykke på riktig adresse, husk å få med riktig husnummer også.

NB!
Ved helligdager kan henting av avfall avvike fra oppsatte dager, la derfor beholderen stå fremme ved hentepunktet til den har blitt tømt.