Ledige stillinger – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Ledige stillinger

Her lister vi opp alle tilgjengelige stillinger.

ROAF har Norges mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, Bøler avfallsdeponi, åtte gjenvinningsstasjoner, samt over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje. Selskapet har ca. 120 ansatte og en omsetning på over 250 millioner kroner.

Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier, som forteller hvilket verdigrunnlag vi forsøker å etterleve i alt vårt virke: Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

Enkelt for deg – bra for miljøet!

Våre ledige stillinger:

  • Er du vår nye tallknuser og "miljøinfluenser"? Vi er på jakt etter en ny fagsjef som vil jobbe i et av avfallsbransjens mest spennende selskaper! 


    Søknadsfrist: 15.06.2021

    Stillingsprosent: 100

    Les mer om stillingen her