Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

image for illustration

Ledige stillinger

Her lister vi opp alle tilgjengelige stillinger.

ROAF har Norges mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, Bøler avfallsdeponi, syv gjenvinningsstasjoner, samt over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje.

Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier, som forteller hvilket verdigrunnlag vi forsøker å etterleve i alt vårt virke: Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

Enkelt for deg – bra for miljøet!

For tiden er det ingen ledige stillinger i ROAF.