image for illustration
Til hovedinnhold

Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?

Alt avfall skal sorteres!

Sorterer du før du kommer så går det raskere å levere avfallet. Alt avfall må leveres i gjennomsiktige avfallssekker eller ligge løst på henger.

Brukerbetaling

Vi møter stadig strengere krav til sortering. Vi drifter gjenvinningsstasjonene etter selvkostprinsippet. Prismodellen vår tar utgangspunkt i at noe dekkes av kommunale avgifter, og resten dekkes av brukerbetaling.

Brukerbetalingen på alle våre gjenvinningsstasjoner er kr. 100 dersom du er bosatt i en av våre eierkommuner.

Priser på gjenvinningsstasjonen

Prisene gjelder for kunder bosatt i en ROAF kommune. Vi har ulike priskategorier for de ulike avfallstypene. Maks volum man kan levere er 6 m3 uavhengig av avfallstype. 

 • Gratis: kr 0,- 
 • Brukerbetaling: kr 100,-
 • Fyllmasser, inkludert brukerbetaling
  • inntil 0,5 kubikk = kr 450,-
  • 0,5-1 kubikk = kr 550,-
  • 1 – 1,5 kubikk = kr 1000
  • 1,5 – 2 kubikk = kr 1100
  • 2 – 2,5 kubikk = kr 1550
  • 2,5 – 3 kubikk = kr 1650
  • 3 – 3,5 kubikk = kr 2100
  • 3,5 – 4 kubikk = kr 2200
  • 4 – 4,5 kubikk = kr 2650
  • 4,5 – 5 kubikk = kr 2750
  • 5 – 5,5 kubikk = kr 3200
  • 5,5 – 6 kubikk = kr 3300

Bor man IKKE i en ROAF-kommune må man betale næringspriser for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen. Næringspriser finner du her.

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er

Dette er blant annet avfallstyper vi forplikter å ta imot kostnadsfritt. Det er helt gratis å levere disse avfallstypene på gjenvinningsstasjonen. Det kan maks leveres 6 m3 per besøk.

 • Hageavfall
  • Løv, kvist, gress
  • Nedfallsfrukt
  • Snegler/svartelistete planter
  • Stubber og røtter
 • Elektrisk og elektronisk avfall
  • Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
  • Pc/tv-skjermer
  • Lysstoffrør/pærer/ledninger/
  • Elektriske produkter
 • Farlig avfall
  • Batterier
  • Vinyl- og rørisolasjon
  • Impregnert trevirke
  • Isolasjonsplater/markplater (EPS, XPS, cellegummi)
  • Asbest –  må pakkes i tolagsplast før du kommer til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke mulig å pakke på gjenvinningsstasjonen. Asbest kan kun leveres på gjenvinningsstasjonene Aurskog-Høland og Lillestrøm avd. Berger
  • Vinduer, isolérvinduer, som er produsert i tidsrommet 1965–1990. (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger) Andre vinduer er definert som uegnet til gjenvinning og må betales for.
 • Klær og tekstiler
  • Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt
  • Sko
  • Tekstiler
 • Emballasje av glass og metall
  • alle emballasje av glass og metall (tilsvarende som leveres på returpunkt)
 • Papp, papir og kartong
  • Pappesker, flytteesker, emballasjepapp, aviser, bøker o.l

Priser for fyllmasser, inkludert brukerbetaling

Fyllmasser er avfallstyper som vi må håndtere på deponi. Å deponere avfall er veldig kostbart, og lite ønskelig. Har du over 1 mav denne type avfall må det leveres på gjenvinningsstasjonen på Berger eller i Aurskog-Høland.

 • Betong
 • Stein
 • Grus
 • Leca
 • Jordmasser (som ikke kan gå på hageavfall)
 • Takstein
 • Asfalt kan kun leveres på forespørsel over vekt på Berger
 • Vegg- og gulvfliser

Priser fyllmasser, inkl. brukerbetaling

  • Inntil 0,5 kubikk = kr 450
  • 0,5 -1 kubikk = kr 550
  • 1 – 1,5 kubikk = kr 1000
  • 1,5 – 2 kubikk = kr 1100
  • 2 – 2,5 kubikk = kr 1550
  • 2,5 – 3 kubikk = kr 1650
  • 3 – 3,5 kubikk = kr 2100
  • 3,5 – 4 kubikk = kr 2200
  • 4 – 4,5 kubikk = kr 2650
  • 4,5 – 5 kubikk = kr 2750
  • 5 – 5,5 kubikk = kr 3200
  • 5,5 – 6 kubikk = kr 3300

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot

Dette er avfallstyper vi blant annet ikke har lov til å håndtere, derfor kan du ikke levere denne type avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

 • Bilbatterier fra EL-biler. Disse kan leveres til bilforhandler.
 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Ubrukt fyrverkeri (kan leveres til Engelsrud NFI Fyrverkeri AS),
 • Landbruksplast
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Laboratoriegasser og giftige gasser
 • Medisinsk/smittefarlig avfall
  • Sprøytespisser
  • Materiale som inneholder kroppsvæsker / kroppsvev / kroppsdeler / innvoller
  • Blodbefengt avfall
  • Annet avfall fra sykehus, sykehjem mm. som kan inneholde rester av kroppsvev / væsker mm.

 

Prisinformasjon ROAF

Regler

Sortert og synlig

 • Alt avfall skal medbringes sortert i gjennomsiktige avfallssekker, eller løst i henger.
 • Det er totalforbud mot å levere avfall i svarte avfallssekker.
 • Maks volum man kan levere er 6 m3 uavhengig av avfallstype.
 • Husk å laste ned ROAFiD før du besøker oss.