Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen? – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?

Alt avfall skal sorteres!

Sorterer du før du kommer så går det raskere å levere avfallet. Alt avfall må leveres i gjennomsiktige avfallssekker eller ligge løst på henger.

Brukerbetaling

Vi møter stadig strengere krav til sortering. Vi drifter gjenvinningsstasjonene etter selvkostprinsippet. Prismodellen vår tar utgangspunkt i at noe dekkes av kommunale avgifter, og resten dekkes av brukerbetaling. Brukerbetalingen er forankret i prinsippet om at forurenser betaler, forurensningslovens kap.1,§2, 5.ledd. «Den som kaster mer, betaler mer».

Priser på gjenvinningsstasjonen

Prisene gjelder for kunder bosatt i en ROAF kommune. Vi har ulike priskategorier for de ulike avfallstypene: Maks volum man kan levere er 6 m3 uavhengig av avfallstype.

 • Gratis: kr 0,-
  Hageavfall, farlig avfall,
  Elektrisk og elektronisk avfall
 • Brukerbetaling: kr 100,-
  • Bildekk, koster kr 30,- per stk i tillegg til brukerbetaling (maks 8 stk.)
 • Volumavhengig, inkludert brukerbetaling:
  • inntil 1m3: kr 200,-
  • 1-2 m³: kr 300,-
  • 2-3 m³: kr 400,-
  • 3-4 m³: kr 500,-
  • 4- 5 m³: kr 600,-
  • 5-6 m³: kr 700,-
 • Fyllmasser, inkludert brukerbetaling
  • inntil 0,5 m³: kr 450,-
  • 0,5- 1 m³: kr 550,-

Bor man IKKE i en ROAF-kommune må man betale næringspris for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen. Næringspriser ser du her 

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er

Dette er blant annet avfallstyper vi forplikter å ta imot kostnadsfritt. Det er helt gratis å levere disse avfallstypene på gjenvinningsstasjonen. Det kan maks leveres 6 m3 per besøk.

 • Hageavfall
  • Løv, kvist, gress
  • Nedfallsfrukt
  • Snegler/svartelistete planter
  • Stubber/røtter
 • Elektrisk og elektronisk avfall
  • Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
  • Pc/tv-skjermer
  • Lysstoffrør/pærer/ledninger/
  • Elektriske produkter
 • Farlig avfall
  • Vinyl- og rørisolasjon
  • Impregnert trevirke
  • Isolasjonsplater/markplater (EPS, XPS, cellegummi)
  • Asbest –  må pakkes i tolagsplast før du kommer til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke mulig å pakke på gjenvinningsstasjonen. Asbest kan kun leveres på gjenvinningsstasjonene Aurskog-Høland og Lillestrøm avd. Berger
  • Vinduer, isolérvinduer, som er produsert i tidsrommet 1965-1990. (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger) Andre vinduer er definert som uegnet til gjenvinning og må betales for.

Avfallstyper med kun brukerbetaling 100,-

Dette er avfallstyper hvor vi har relativt stor behandlingskostnad videre. Prisen for å levere disse avfallstypene koster 100,- uavhengig av volum. Det kan maks leveres 6 m3 per besøk.

 • Emballasje av glass- og metall
 • Plast (hard plast, folie ol)
 • Papp, papir og kartong
 • Jern og metall
 • Europaller (hele)
 • Klær, tekstiler, pledd, sko o.l. Alle typer tekstiler skal være rene og tørre, men de kan gjerne være hullete eller slitt
 • Matolje (kun på Berger)
 • Bildekk, både med og uten felg – koster 30,- kr. per stk å levere i tillegg til brukerbetalingen på kr 100,-. (Maks 8 stk.)
  Bildekk kan kun leveres på Berger og Aurskog-Høland. Bildekk kan leveres gratis til forhandler.

Avfallstyper med volumavhengige priser

Dette er avfallstyper som er kostbare å håndtere videre. Avfallstyper som koster per volum er avfallstyper som er listet opp under. Mye av dette avfallet kastes i containeren for avfall som er uegnet til gjenvinning. Utover den typen er det avfall som er kostbare å håndtere videre.

 • Avfall som er uegnet til gjenvinning
  • Blandingsprodukter, dvs laget av mange ulike materialer
  • utslitte tøykofferter
  • skumgummimadrasser
  • CD/DVD
  • Badebasseng
  • Og lignende
 • Gips
 • Trevirke
 • Isolasjon
 • Isopor (f.eks brukt som emballasje)
 • Vinduer som ikke er produsert i tidsrommet 1965-1990
 • Kjøkkenservice / steintøy
 • Tekstiler som er uegnet til gjenvinning (møkkete, vått o.l.)

Priser volumbasert avfallslevering, inkludert brukerbetaling:

  • inntil 1 m³: kr 200,-
  • 1-2 m³: kr 300,-
  • 2-3 m³: kr 400,-
  • 3-4 m³: kr 500,-
  • 4- 5 m³: kr 600,-
  • 5-6 m³: kr 700,-

Priser for fyllmasser, inkludert brukerbetaling

Fyllmasser er avfallstyper som vi må håndtere på deponi. Å deponere avfall er veldig kostbart, og lite ønskelig. Har du over 1mav denne type avfall må det leveres på gjenvinningsstasjonen på Berger eller i Aurskog-Høland.

 • Betong
 • Stein
 • Grus
 • Leca
 • Jordmasser (som ikke kan gå på hageavfall)
 • Takstein
 • Asfalt (kan ikke leveres på Sørumsand, Fetsund, Gjerdrum)
 • Vegg- og gulvfliser

Priser fyllmasser, inkl. brukerbetaling

  • inntil 0,5 m³: kr 450,-
  • 0,5- 1 m³: kr 550,-

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot

Dette er avfallstyper vi blant annet ikke har lov til å håndtere, derfor kan du ikke levere denne type avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

 • Bilbatterier fra EL-biler. Disse kan leveres til bilforhandler.
 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Ubrukt fyrverkeri (kan leveres til Engelsrud NFI Fyrverkeri AS),
 • Landbruksplast
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Laboratoriegasser og giftige gasser
 • Medisinsk/smittefarlig avfall
  • Sprøytespisser
  • Materiale som inneholder kroppsvæsker / kroppsvev / kroppsdeler / innvoller
  • Blodbefengt avfall
  • Annet avfall fra sykehus, sykehjem mm. som kan inneholde rester av kroppsvev / væsker mm.

 

Nye Priser gvs-store priser

Nye Priser gjeldene fra 15. februar 2021

Regler

Sortert og synlig

 • Alt avfall skal medbringes sortert i gjennomsiktige avfallssekker, eller løst i henger
 • Det er totalforbud mot å levere avfall i svarte avfallssekker
 • Maks volum man kan levere er 6 m3 uavhengig av avfallstype.

Priser på gjenvinningsstasjonen, gjelder fra 15.2.21

 • Gratis: kr 0,-
 • Brukerbetaling: kr 100,-
 • Volumavhengig, inkludert brukerbetaling:
  • inntil 1m3: kr 200,-
  • 1-2 m³: kr 300,-
  • 2-3 m³: kr 400,-
  • 3-4 m³: kr 500,-
  • 4- 5 m³: kr 600,-
  • 5-6 m³: kr 700,-
 • Fyllmasser, inkludert brukerbetaling
  • inntil 0,5 m³: kr 450,-
  • 0,5- 1 m³: kr 550,-

Leveranser over 6m3 henvises til vekta på Skedsmo (07:00-15:00)

Gjennomsiktige avfallssekker:

Vi selger 2 ruller for 50 ,- på alle gjenvinningsstasjoner

Betaling:

Vi oppfordrer til betaling med bankkort eller vipps.

Vi selger kompost og jord på alle våre gjenvinningsstasjoner