image for illustration
Til hovedinnhold

Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?

Oppdatert: 14.05.2024

Alt avfall skal sorteres!

Sorterer du før du kommer så går det raskere å levere avfallet. Alt avfall må leveres i gjennomsiktige avfallssekker eller ligge løst på henger.

Brukerbetaling

Vi møter stadig strengere krav til sortering. Vi drifter gjenvinningsstasjonene etter selvkostprinsippet. Prismodellen vår tar utgangspunkt i at noe dekkes av kommunale avgifter, og resten dekkes av brukerbetaling.

Brukerbetalingen på alle våre gjenvinningsstasjoner er kr. 100 dersom du er bosatt i en av våre eierkommuner.

Priser på gjenvinningsstasjonen

Prisene gjelder for kunder bosatt i en ROAF kommune som har lastet ned ROAFiDMaks volum man kan levere er 6 m3 uavhengig av avfallstype. 

12 klipp pr. år
Fast brukerbetaling kr. 100 pr. besøk

Intill 6m3. Det trekkes ett klipp pr. besøk.

Priser for levering av fyllmasser er:

 • 0,5 kubikk = kr 550
 • 1,0 kubikk = kr 1100
 • 1,5 kubikk = kr 1650
 • 2,0 kubikk = kr 2200
 • 2,5 kubikk = kr 2750
 • 3,0 kubikk = kr 3300
 • 3,5 kubikk = kr 3850
 • 4,0 kubikk = kr 4400
 • 4,5 kubikk = kr 4950
 • 5,0 kubikk = kr 5500
 • 5,5 kubikk = kr 6050
 • 6,0 kubikk = kr 6600

Det trekkes også ett klipp og en brukerbetaling på 100,- per besøk.

Fyllmasser er avfallstyper som vi må håndtere på deponi. Å deponere avfall er veldig kostbart, og lite ønskelig. Har du over 1 mav denne type avfall må det leveres på gjenvinningsstasjonen på Berger eller i Aurskog-Høland.

Har du brukt opp de 12 klippene blir brukerbetalingen kr. 400,- per besøk.

Bor man IKKE i en ROAF-kommune må man betale næringspriser for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen. Næringspriser finner du her.

Bildekk, både med og uten felg inngår i brukerbetalingen på kr 100,-. (Maks 8 stk.)
Bildekk kan kun leveres på Berger og Aurskog-Høland. Bildekk kan leveres gratis til forhandler.

Defekte gressklippere/snøfresere skal tømmes for olje og drivstoff før de leveres til en gjenvinningsstasjon.

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er

Dette er blant annet avfallstyper vi forplikter å ta imot kostnadsfritt. Det er helt gratis å levere disse avfallstypene på gjenvinningsstasjonen. Det kan maks leveres 6 m3 per besøk.

 • Hageavfall
  • Løv, kvist, gress
  • Nedfallsfrukt
  • Snegler/svartelistete planter
  • Stubber og røtter
 • Elektrisk og elektronisk avfall
  • Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
  • Pc/tv-skjermer
  • Lysstoffrør/pærer/ledninger/
  • Elektriske produkter
 • Farlig avfall
  • Batterier
  • Vinyl- og rørisolasjon
  • Impregnert trevirke
  • Isolasjonsplater/markplater (EPS, XPS, cellegummi)
  • Asbest –  må pakkes i tolagsplast før du kommer til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke mulig å pakke på gjenvinningsstasjonen. Asbest kan kun leveres på gjenvinningsstasjonene Aurskog-Høland og Lillestrøm avd. Berger
  • Vinduer, isolérvinduer, som er produsert i tidsrommet 1965–1990. (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger) Andre vinduer er definert som uegnet til gjenvinning og må betales for.
 • Klær og tekstiler
  • Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt
  • Sko
  • Tekstiler
 • Jern og metall
 • Emballasje av glass og metall
  • alle emballasje av glass og metall (tilsvarende som leveres på returpunkt)
 • Papp, papir og kartong
  • Pappesker, flytteesker, emballasjepapp, aviser, bøker o.l
 • Gjenvinnbar plast
  • Plastfolie (ikke landbruksplast), hardplast

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot

Dette er avfallstyper vi blant annet ikke har lov til å håndtere, derfor kan du ikke levere denne type avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

 • Bilbatterier fra EL-biler. Disse kan leveres til bilforhandler.
 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Ubrukt fyrverkeri (kan leveres til Engelsrud NFI Fyrverkeri AS),
 • Landbruksplast
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Laboratoriegasser og giftige gasser
 • Medisinsk/smittefarlig avfall
  • Sprøytespisser
  • Materiale som inneholder kroppsvæsker / kroppsvev / kroppsdeler / innvoller
  • Blodbefengt avfall
  • Annet avfall fra sykehus, sykehjem mm. som kan inneholde rester av kroppsvev / væsker mm.

 

Hvordan håndteres EE avfall som leveres i sikkerhetsboksen for sensitive data?

Når sikkerhetsbeholderen kommer inn til Stena Recycling blir den levert på deres Sikkerhets og ombruks avdeling. Her vurderes det om hva som kan gå til ombruk og hva som skal materialgjenvinnes.

Det som kan gå til ombruk blir så levert til deres partnere som er spesialister på ombruk. De har sletteverktøy og er godkjente for å drive med ombruk av EE avfall med minne.

Det som ikke kan ombrukes blir material gjenvunnet. Avfallet blir da sent til Stena sitt anlegg i Halmstad. 

Prisinformasjon ROAF

Regler

Sortert og synlig

 • Alt avfall skal medbringes sortert i gjennomsiktige avfallssekker, eller løst i henger.
 • Det er totalforbud mot å levere avfall i svarte avfallssekker.
 • Maks volum man kan levere er 6 m3 uavhengig av avfallstype.
 • Husk å laste ned ROAFiD før du besøker oss.