image for illustration
Til hovedinnhold

Borettslag/sameier

Alle borettslag og sameier har felles løsning for håndtering av avfall. Det kan være felles containere, avfallsbrønner, avfalls-skur med beholdere eller avfalls-sug som dere kaster kildesortert avfall i.

Det er veldig viktig at man kildesorterer avfallet sitt. Matavfall skal i grønn pose og kastes samme sted som plast og annet restavfall i containeren for mat- og restavfall inkl. plast. Papp, papir og kartong sorteres også for seg og kastes i riktig innkast for denne avfallstypen. Stort avfall som stekepanner, tepper, dyner, ødelagte tørkestativ og lignende skal bringes til en gjenvinningsstasjon.

Gratis tjeneste til våre borettslag og sameier

ROAF ønsker å være en tilgjengelig, nytenkende og engasjert miljøpartner. Våre miljøagenter har som hovedoppgave å bistå til formidling av informasjon, veiledning og tilrettelegging for riktig  kildehåndtering i ditt borettslag eller sameie, gratis. Vi vet at riktig informasjon og tilstedeværelse gir en positiv effekt for en bedre kildesortering, og vi har de riktige virkemidlene.

For å kunne oppnå riktig og enkel kildesortering er innbyggeren avhengig av tilgjengelig informasjon og god tilrettelegging. Dette kan miljøagentene hjelpe dere med, gratis!

Grønne poser og skap

Borettslag og sameier kan få eget skap til grønne poser slik at det vil være grønne poser til matavfall tilgjengelig til enhver tid. Her kan beboere legge fra seg hele rulle hvis de har for mange eller hente ny rull når man er tom.

Skap til grønne poser leveres gratis av ROAF, men montering inne eller utendørs må borettslaget stå for selv. ROAF kan også levere med feste til stolpe hvis skapet skal stå utendørs. Bestill skap her.

Gratis utstyr til kildesortering

ROAF tilbyr gratis utstyr til beboer i ROAF kommuner. Dette kan miljøagentene ta med seg om de kommer på besøk.

  • Kildesorteringsutstyr (matavfallskurv, grønne poser til matavfall, sorteringsguider, batteribokser, rødboks eller nett til farlig avfall og småelektronikk.)
  • Skap til grønne poser (montering gjøres av borettslag eller sameie)
  • Miljøperm med informasjon om alle tjenester og tips til en god avfallshåndtering
  • Tett oppfølging og tilstedeværelse fra miljøagentene, enten på møter, dugnader eller generalforsamlinger
  • Utarbeidelse av avfallsrom for sortering av avfall som ikke genereres daglig av beboeren
  • Tilrettelegging av riktig avfallsløsningen for fellesskapet
Miljøagent og grønnposeskap

Hjelp

Vi har miljøagenter som kan bistå!

Ta kontakt

NB! Våre produkter og tjenester er gratis for borettslag og sameiere med adresse i en av ROAFs eierkommuner.

Miljørådgiver hjelper til med kildesorteringen Bestill skap til grønne poser her