Bestill skap til grønne poser – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Bestill skap til grønne poser

Skap til grønne poser er et tilbud til borettslag og sameier i ROAFS eierkommuner. Bruk skjema nedenfor for å søke om gratis skap.

Skapet skal brukes til oppbevaring av ruller med grønne matavfallsposer. Beboere kan legge igjen ruller om de har for mye og andre kan hente en ny rull om de trenger ekstra.

Det er styret som kan søke, og som står ansvarlig for ordningen i borettslaget/sameiet.

Kunden må selv henge opp skapet.

Borettslag og sameier som får skap vil ikke lengre få levert 2 ruller med grønne poser på døren, vår og høst. Det vil istedenfor bli levert esker (18 ruller per eske) vår og høst. Overflødige esker må leveres tilbake til en av våre gjenvinningsstasjoner i regi av styret.

Fyll ut skjema under bildet.

Grønnpose-skap

Bekreft:

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.

Gratis

Skapet er gratis for borettslag og sameier i en av ROAFs eierkommuner

Størrelsen er:

Høyde 63 cm
Bredde 43,5 cm
Dybde 33 cm

Det er plass til ca 40 ruller med grønne matavfallsposer i skapet.

 

Ønsker borettslaget hjelp til kildesortering, ta kontakt med våre miljøagenter:

Miljøagenter hjelper til med kildesorteringen
Vi vil bestille skap til grønne matavfallsposer *

Antall skap borettslaget ønsker