Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

Til hovedinnhold

Henting av hageavfall

Tjenesten kan sammenlignes med miljøbilkjøringen som mange allerede kjenner til.

Hvordan fungerer tjenesten?

• Vi kjører én rute i Lillestrøm, én i Rælingen, og to i Lørenskog, på faste ukedager vår og høst.
• Hver rute kjøres fem ganger.
• Møt opp på angitt stoppested.
• Maks fire avfallssekker med hageavfall.
• Innbyggerne må selv tømme hageavfallet i bilen, og ta med avfallssekken hjem.
• Sjåføren kan av HMS-hensyn ikke bistå med løfting/tømming.
• Dersom man har flere enn fire avfallssekker eller hengerlass må dette leveres til en av ROAFs gjenvinningsstasjoner.

Hva kan man levere?

• Gress
• Løv
• Kvist og greiner (maks lengde på 150 cm)
• Ugress
• Planter og blomster

NB! Løse kvister og greiner skal være buntet sammen og kan være maksimalt 150 cm lange. Løv og gress må samles i gjennomsiktige avfallssekker.

Hageavfall er plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder, som egner seg til kompostering.

Avfallstyper som ikke inngår i tjenesten:

• Innendørs planter
• Stein, jord, grus og betong
• Treprodukter (bygningsmaterialer, møbler og lignende)

Må man ha ROAFiD for å levere hageavfallet?

Nei, man behøver ikke fremvise noen form for bevis for å levere hageavfallet til hageavfallsbilen.

Større mengder hageavfall?

Hengerlass eller større mengder hageavfall, utover fire avfallssekker, må leveres til en av ROAFs gjenvinningsstasjoner. 

Rutetider

Kommer senere.

Hva kan man levere?

• Gress
• Løv
• Kvist og greiner (maks lengde på 150 cm)
• Ugress
• Planter og blomster

Må man ha ROAFiD for å levere hageavfallet?

Nei, man behøver ikke fremvise noen form for bevis for å levere hageavfallet til hageavfallsbilen.

Rutetider

Kommer senere.