image for illustration
Til hovedinnhold

Renovasjonsbiler

ROAF har mange renovasjonsbiler på veiene. Nesten alle går på biogass laget av matavfallet romerikerne kildesorterer.

Ny bil 2019

ENDREDE HENTETIDER: På grunn av helligdager blir det endring i hentetidene.

Den ene biltypen er toakslet (én aksel foran til å styre med og én aksel bak med tvillinghjul for drift av bilen). Denne har normalt et kammer som rommer 14-16.000 liter. Denne brukes ofte når det er et stykke mellom hver beholder og opereres vanligvis av én renovatør. Normal rute er på mellom 200 og 350 beholdere per dag og maks kapasitet er rundt 540 beholdere a 140 liter per runde.

Den andre biltypen er treakslet (én aksel foran for styring, én aksel bak med tvillinghjul for drift av bilen og én aksel bakerst med sving). Denne har vanligvis et kammer som rommer rundt 20 000 liter. Bilen brukes ofte der hvor beholderne står tettere og opereres normalt av to renovatører. Normal rute for to renovatører er mellom 350 og 700 beholdere per dag.

Alle våre komprimatorbiler tømmer beholdere fra 140 til 660 liter. I tillegg har de fleste påmontert vinsj på taket, som benyttes ved tømming av stål-containere på 5.000- 10.000 liter. Utformingen gjør bilene svært tunge og begrenser bruken på veier hvor akseltrykket er begrenset til seks-åtte tonn ( hvilket er vanlig på dårlige veier og grusveier, spesielt om bakliften på bilen har kapasitet til å tømme inntil tre beholdere på 140 liter.

Utnytter man mulighetene for komprimering maksimalt vil man kunne komprimere 7:1. Det vil si at en vanlig treakslet bil med kapasitet på 20.000 liter kan hente nesten 140.000 liter avfall i løpet av en tømmerunde.

For å ikke ødelegge de grønne posene med matavfall (som våre biler er så avhengig av til biogassproduksjon), har vi begrenset komprimeringen til 4:1. Det betyr at en treakslet bil kan hente 80.000 liter mat-rest-plast på en tømmerunde. En gjennomsnittlig beholder på Nedre Romerike er 85 prosent fylt ved tømming. Det gir oss en kapasitet på 670 beholdere á 140 liter per runde.

Bilene våre er programmert slik at når håndbrekket på bilen benyttes settes bilens automatgirkasse automatisk i Park. Kraftuttaket som brukes for å tømme beholderne og komprimere starter også.

Vi kommer og henter avfall hos deg

Hver dag tømmer mannskapet på en renovasjonsbil ca 600 beholdere, og de går over 15 000 skritt per dag.

Bruker de 10 sekunder mer en estimert per beholder blir de 1,5 time forsinket.

Det er små marginer og mange beholdere som skal tømmes.

Når henter vi avfallet ditt?