Organisasjonen – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS