Organisasjonen – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS
image for illustration