Returpunkter for glass- og metallemballasje – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Returpunkter for glass- og metallemballasje

I alle ROAFs eierkommuner er det utplassert returpunkter for oppsamling av ren glass- og metallemballasje.

Om du skriver inn adressen din vil du få oversikt over nærmeste returpunkt på kartet.

les mer om glass og metall

Glass- og metallemballasje