image for illustration
Til hovedinnhold

Returpunkter for glass- og metallemballasje

ROAF har ca. 300 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner. En oversikt over hvor de ulike står finner du når du skriver inn adressen din i kartet nedenfor.

Husk:

Det kun er emballasje av glass og metall som skal i returpunktene. Det kan være tomme syltetøyglass, flasker uten pant, hermetikkbokser, aluminiumsfolie og former, kaviartuber og te-lys holdere av metall.

Annet glass og metall, som drikkeglass, kjeler, stekepanner, sykkeldeler etc. skal leveres til en gjenvinningsstasjon.

Glass og metall skal ikke kastes i restavfallet!

Hensetting av avfall ved siden av returpunktene er forbudt, og overtredelse vil bli politianmeldt. Grovavfall kan leveres til en av våre åtte gjenvinningsstasjoner, hvor det meste er gratis å levere dersom man er flink til å sortere.

Dersom du kommer til et returpunkt som er fullt, eller det er forsøpling rundt, setter vi pris på om du sender oss beskjed om det via dette skjemaet

Takk for at du kildesorterer 😊

Om du skriver inn adressen din vil du få oversikt over nærmeste returpunkt på kartet.